BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Chwefror 2008, 18:47 GMT
600,000 ar gyfer papurau
Rhai o'r cyhoeddiadau Cymraeg
Fe fydd 600,000 ychwanegol ar gael i gyhoeddiadau newyddion Cymraeg

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi y bydd yn darparu 600,000 ychwanegol ar gyfer gwasanaethau newyddion Cymraeg.

Ond gyda'r cyhoeddiad gan Weinidog Treftadaeth Cyrmu, Rhodri Glyn Thomas ddydd Mawrth, mae 'na bryderon am ddyfodol papur newydd dyddiol Cymraeg Y Byd.

Fe fydd yr arian ychwanegol yn cael ei ddarparu dros y tair blynedd nesaf.

Roedd y cyhoeddiad yn ymateb i adroddiad Dr Tony Bianchi ar ddyfodol y wasg Gymraeg.

Cafodd adroddiad Dr Bianchi ei gyhoeddi dair wythnos yn l.

Roedd cynllun busnes cwmni Dyddiol, sy tu cefn i fenter Y Byd, am weld grant o 600,000 yn y flwyddyn gyntaf, yn hytrach na dros gyfnod o dair blynedd.

Bydd y cwmni yn cyfarfod yn ystod y dyddiau nesa i drafod penderfyniad Llywodraeth y Cynulliad.

Dyblu arian

Dywedodd Mr Thomas ei fod am ddyblu'r arian y mae'r Llywodraeth yn ei roi ar hyn o'r bryd i gyhoeddiadau newyddion a materion cyfoes yn y Gymraeg.

Mae'r Llywodraeth wedi gwneud addewid i "gynyddu'r gefnogaeth sy'n cael ei roi i gylchgronau a phapurau newydd Cymraeg, gan gynnwys sefydlu papur newydd dyddiol Cymraeg" meddai Mr Thomas.

Ar l y cyhoeddiad fe fydd 200,000 ychwanegol y flwyddyn yn cael ei roi i wireddu'r addewid yma hyd at 2011.

Rhodri Glyn Thomas
Mr Thomas: Cyhoeddi 600,000 ar gael i wasanaethau newyddion yn Gymraeg

Ar hyn o'r bryd, mae 173,000 yn cael ei gyfrannu yn flynyddol trwy Gyngor Llyfrau Cymru i gefnogi cyhoeddiadau newyddion a materion cyfoes yn Gymraeg.

Bydd y swm yma yn cynyddu i 373,000

Cyngor Llyfrau Cymru fydd yn arwain datblygu'r cyfryngau print Cymraeg yn awr.

Mae'r Gweinidog Treftadaeth wedi gofyn i'r Cyngor wahodd ceisiadau gan bawb sydd diddordeb yn y maes naill ai o ran sefydlu papur dyddiol neu o ran datblygu gwasanaeth newydd sy'n adeiladu ar y ddarpariaeth bresennol.

"Rwy'n hyderus y bydd y cyhoeddiad hwn yn arwain at geisiadau cynaliadwy a blaengar a fydd yn cynnig ffyrdd arloesol o weithredu, ac a fydd yn cynyddu nifer y bobl sy'n darllen yn Gymraeg, yn enwedig ymysg pobl ifanc," meddai Mr Thomas.

Dywedodd Mr Thomas bod dadansoddiad Dr Bianchi o'r bwriad i sefydlu papur dyddiol Cymraeg wedi "esgor ar drafodaeth frwd ac mae hynny'n sicr o barhau".

Ychwanegodd nad oedd y datganiad ddydd Mawrth am "un prosiect penodol", a dywedodd bod y prosiect penodol o bapur newyddion dyddiol Cymraeg yn "rhan o drafodaeth ehangach o ran y wasg brintiedig yn y Gymraeg".

Arolwg

Gofynnodd Mr Thomas i Fwrdd yr Iaith gynnal yr arolwg ddechrau mis Awst 2007.

Y Byd
Roedd y rhifyn cyntaf i fod ar Fawrth 3, 2008

Yn ei arolwg fe ddisgrifiodd Dr Bianchi gynlluniau cwmni Dyddiol Cyf i lansio papur Y Byd fel rhai uchelgeisiol tu hwnt.

Nid oedd neb ar gael o'r cwmni i ymateb i gyhoeddiad y gweinidog ddydd Mawrth.

Ond mae awgrym bod amryw o gwmnau, yn ogystal nhw, wedi mynegi diddordeb yn y gronfa fydd ar gael.

Croesawodd Paul Davies, Llefarydd Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon y Ceidwadwyr, y datganiad gan Mr Thomas ddydd Mawrth.

Ond roedd o eisiau mwy o eglurhad o ran pa mor debygol yr oedd Cymru o weld papur newydd dyddiol Cymraeg yng Nghymru a beth oedd strategaeth y Llywodraeth am fod ar gyfer y sector yn y dyfodol.

"Gobeithiaf yn fawr iawn bod yna ddyfodol llwyddiannus i'r wasg Gymraeg, a bod y datganiad yma yn mynd rhywfaint at sicrhau hynny," meddai Mr Davies.HEFYD
Papur: 'Penderfynwch yn fuan'
13 Ion 08 |  Newyddion
Papur dyddiol gam yn nes
22 Ion 07 |  Newyddion
Enwi golygydd Y Byd
28 Tach 06 |  Newyddion
Swyddi: Y Byd yn ei le?
19 Meh 06 |  Newyddion
Swydd newydd ar l teithio'r byd
18 Maw 05 |  Newyddion
'Amheuon' am bapur newydd Cymraeg
29 Medi 04 |  Newyddion
Papur dyddiol 'mewn blwyddyn'
22 Ion 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^