BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Chwefror 2008, 07:26 GMT
Rhyw: Dioddefwyr 'ar goll'
Rhoi arian i fenyw
Masnachu i bwrpas rhyw: Yn fwy o broblem?
Mae BBC Cymru'n deall nad yw Llywodraeth Prydain yn gwybod ble mae rhai gafodd eu hachub ar l cael eu masnachu i bwrpas rhyw.

Roedd Ymgyrch Pentameter gafodd ei lansio yn 2006 yn anelu at achub 4,500 o ddioddefwyr.

Nod arall oedd dala'r troseddwyr oedd yn elwa ar y dioddefwyr.

Ond mae ymchwiliad BBC Cymru'n dangos na chafodd y dasg i gyd ei chyflawni.

Roedd Ymgyrch Pentameter Un yn golygu bod 88 o ddioddefwyr wedi cael eu hachub.

Dywedodd Vernon Coaker AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol yn y Swyddfa Gartref, wrth raglen Week In Week nad oedd yn gwybod ble oedd y mwyafrif llethol.

"... ond rwy'n gwybod bod yr awdurdodau wedi delio nhw'n briodol."

Dywedodd nad oedd yn gwybod chwaith faint o arian cyhoeddus gafodd ei wario yng Nghymru ar yr ymgyrch gynta a'r ail un - yn 2007.

Diane Jones
Diane Jones: Pledio'n euog

Cyfaddefodd nad oedd yn gwybod faint o ddioddefwyr oedd wedi eu hachub i gyd.

Cafodd menyw o Langain, Sir Gaerfyrddin, ei herlyn oherwydd Ymgyrch Pentameter.

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd Diana Jones, oedd yn rhedeg puteindai yng Nghaerdydd ac yn Swindon, ddedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Fe wnaeth y parlyrau tylino elw o bron 3 miliwn dros gyfnod o chwe blynedd.

Ond doedd dim tystiolaeth o fasnachu i bwrpas rhyw a dywedodd y barnwr nad oedd neb yn y parlyrau tylino wedi cael ei niweidio.

Giles York
Giles York: Pump wedi cael eu hachub

Clywodd y llys bod rhai plismyn yn gwybod beth oedd yn digwydd tu l drysau caedig ond bod yr heddlu wedi dweud eu bod yn amau hyn yn y llys.

Pan ofynnodd y rhaglen i'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Giles York a oedd plismyn wedi "anwybyddu" busnes anghyfreithlon Diana Jones ei ymateb oedd: "Dwi ddim yn gwybod beth oedd y plismyn yn ei feddwl.

"Ond fe gafodd hi ei herlyn yn llwyddiannus ac fe blediodd yn euog."

Dywedodd fod yr ymgyrch wedi llwyddo yn ne Cymru, fod pum dioddefwr wedi eu hachub a bod yr heddlu wedi llwyddo i gael 500,000 yn l oddi wrth droseddwyr.

Week In Week Out, BBC Cymru, 10.30pm, nos Lun
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^