BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Chwefror 2008, 11:24 GMT
AC yn wynebu ymchwiliad
Joyce Watson AC
Mae disgwyl i'r Ceidwadwyr wneud cwyn swyddogol yn erbyn Ms Watson
Mae Aelod Cynulliad Llafur yn wynebu ymchwiliad oherwydd honiadau ei bod hi wedi camddefnyddio arian cyhoeddus.

Honnwyd bod Joyce Watson, sy'n cynrychioli Canolbarth a Gorllewin Cymru, wedi defnyddio amlenni rhadbost y cynulliad i ddosbarthu 2,000 o gylchlythyrau i aelodau Llafur yn y rhanbarth.

Cafodd ei hethol i'r cynulliad y llynedd.

Mae wedi cadarnhau ei bod hi wedi dosbarthu dau gylchlythyr i ryw 1,000 o aelodau Llafur yn ei rhanbarth a defnyddio amlenni rhadbost y cynulliad.

Cwyn swyddogol

Gallai hynny fod yn groes i ddwy o reolau'r cynulliad.

Mae un yn gwahardd defnyddio adnoddau cyhoeddus i ddanfon deunydd i bobl sy ddim yn ei gymell a'r llall yn gwahardd cylchlythyron yn benodol.

Ac mae BBC Cymru yn deall y bydd y Ceidwadwyr yn gwneud cwyn swyddogol yn erbyn Ms Watson ddydd Gwener.

Mae hi'n gwadu ei bod wedi gwneud unrhyw beth o'i le ac yn mynnu ei bod wedi cael caniatÔd y Swyddfa Ff´oedd i ddosbarthu'r taflenni.

"Roedd yr amlenni dan sylw yn cynnwys gwybodaeth am fy nghymorthfeydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a chrynodeb o fy ngwaith fel Aelod Cynulliad," meddai.

"Does dim s˘n am y Blaid Lafur yng nghynnwys y ddogfen, a chafodd y cynnwys ei gymeradwyo gan yr awdurdodau priodol yn y cynulliad.

"Os oedd camgymeriad o ran y trefniadau dosbarthu, byddaf, wrth gwrs, yn gweithio gydag awdurdodau'r cynulliad i'w gywiro".
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^