BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Ionawr 2008, 07:16 GMT
'Llyfr pwysica' ar y silffoedd
Gwyddoniadur Cymru Yr Academi Gymreig
Mae pedwar academydd wedi arwain y tÓm ymchwil

Mae Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig yn cyrraedd y silffoedd ddydd Iau.

Yn y gyfrol Gymraeg a Saesneg mae pob math o ffeithiau am Gymru.

Mae'r ymchwil, ysgrifennu a'r golygu wedi parhau am 10 mlynedd.

Y pedwar golygydd, John Davies, Nigel Jenkins, Peredur Lynch a Menna Baines, sy'n arwyddo copÔau ar daith o gwmpas siopau llyfrau Cymraeg ddydd Iau.

Dywedodd Ms Baines mai'r gair Saesneg "zonked" a ddefnyddiwyd gan olygydd cyffredinol y gyfrol, Dr John Davies, oedd yn cyfleu orau gyflwr y golygyddion cyn cyhoeddi.

"Ond yn hapus iawn," ychwanegodd.

Un peth a'i synnodd, meddai, oedd bod mwy o eiriau yn y gyfrol Gymraeg na'r un Saesneg:

"Mae hynny'n ddiddorol. Dydw i ddim yn gwybod beth ydi'r rheswm achos dwi wastad wedi meddwl fod y Gymraeg yn medru bod yn iaith ddigon cryno.

"Ond mae yna elfen o gyfieithu wedi digwydd, er nad ydi'r gyfrol i gyd wedi ei chyfieithu o'r Saesneg ...

"Rydw i'n meddwl bod rhyw elfen o chwyddo yn digwydd gyda phob cyfieithu ac, er ein hymdrechion i gael gwared ag olion cyfieithu fel ei bod yn darllen yn safonol mewn Cymraeg cyhyrog, mae'n anochel ar y diwedd fod y gyfrol Gymraeg rywfaint yn fwy na'r un Saesneg.

"Ond yr un deunydd sydd yn y ddwy," ychwanegodd.

Dywedodd cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru, Ashley Drake: "Hwn yw'r llyfr pwysicaf yn hanes y wasg ... ac mae'n un o'r llyfrau pwysicaf o Gymru ers canrifoedd."

Ond roedd disgwyl i'r gyfrol gael ei chyhoeddi ar Dachwedd 13.

'Llyfr pwysig'

Roedd 'na oedi oherwydd problemau nad oedd y cyhoeddwyr wedi eu rhagweld "yng nghamau ola'r gwaith o gynhyrchu'r llyfr".

Yn y gyfrol mae 'na gyfeiriad at wleidyddiaeth, hinsawdd, dawns, diwydiant, celf, chwaraeon, cerddoriaeth, astudiaethau natur, y theatr, y cyfryngau a'r economi.

FFEITHIAU AM Y GWYDDONIADUR
Cyfanswm geiriau'r gyfrol Gymraeg: 838,152
Cyfanswm geiriau'r gyfrol Saesneg: 787,693
Nifer o dudalennau'r gyfrol Gymraeg: 1,112
Nifer o dudalennau'r gyfrol Saesneg: 1,088
Nifer o gyfranwyr: 374

Dywedodd y cyhoeddwyr mai'r gwaith "diffiniol a chynhwysfawr" fyddai'r "llyfr pwysicaf yn y Gymraeg ers y Beibl Cymraeg yn 1588".

"Heb os, mae wedi bod yn ddathliad o bopeth Cymraeg," meddai Mr Drake.

"Mae'n llyfr llawn ffeithiau ac ystadegau am lefydd a phobl, cyraeddiadau a gwobrau, treialon a thrallodau."

Dywedodd fod y llyfr yn ysgogi'r meddwl yn ogystal ‚ bod yn addysgiadol ac yn "ffynhonnell gwybodaeth hanfodol i bobl Cymru".

Prosiect ar y cyd yw'r Gwyddoniadur rhwng Gwasg Prifysgol Cymru a'r Academi.

Hyrwyddo

Fe gafwyd grant oddi wrth y Loteri a Chyngor Celfyddydau Cymru hefyd.

I hyrwyddo'r gyfrol mae Dr John Davies yn siop Caban, Pontcanna, Caerdydd, rhwng 10.30 a 11.30am ddydd Iau cyn mynd i Siop y Felin, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, rhwng 12.30 a 1.30pm ac yna Siop y Bont, Pontypridd, rhwng 2.30 a 3.30pm.

Mae Nigel Jenkins yn Siop Llyfrau'r Ddraig, Llanelli, rhwng 10.15 a 11.15am; T-Hwnt, Caerfyrddin, rhwng 12.30 ac 1.30pm a Siop y Pentan, Caerfyrddin, rhwng 2 a 3pm.

Gwaith cynllunio'r Gwyddoniadur
Y gwaith o gynllunio'r tudalennau

Ymweld ‚ siop LlÍn Llŷn ym Mhwllheli rhwng 10.30 ac 11.30am y bydd Menna Baines cyn mynd i Palas Print, Caernarfon, rhwng 12.30 ac 1.30pm a Siop Pendref, Bangor, rhwng 2.30 ac 3.30pm.

Ac fe fydd Peredur Lynch yn Siop Clwyd, Dinbych, 11am-12pm a Siop y Morfa, Rhyl, 1.00-2.00pm.

Roedd dros 4,500 o gopÔau wedi eu harchebu ymlaen llaw ac mae modd prynu'r gyfrol am £65.

Fe fydd lansiad a dathliad swyddogol nos Wener yn Y Senedd ym Mae Caerdydd yng nghwmni Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

I ddarllen mwy am y Gwyddoniadur cliciwch yma.HEFYD
'Campwaith': Dechrau argraffu
19 Tach 07 |  Newyddion
Gwyddoniadur: Deufis o oedi
28 Medi 07 |  Newyddion
'Llyfr pwysicaf ers Y Beibl'
13 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^