BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Ionawr 2008, 07:48 GMT
Hyrwyddo'r iaith dros y mr
Esquel
Y nod yw rhoi cyfle i bobl mewn llefydd fel Esquel i siarad Cymraeg

Mae 'na gynllun i sefydlu Menter Iaith newydd gannoedd o filltiroedd dros y dŵr.

Y bwriad yw rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ym Mhatagonia i ymarfer eu Cymraeg ar l dysgu'r iaith.

Mae'r cynllun yn cael ei gefnogi gan fentrau iaith Cymru, yr Urdd, Asiantaeth Cymru Ariannin a'r Cyngor Prydeinig.

James Rhys Williams, swyddog addysg gyda'r Urdd, fydd yn mynd i'r Wladfa i ddatblygu'r fenter.

Y nod yw dylanwadu ar bobl ifanc sy'n dysgu'r iaith i barhau i'w defnyddio ar l gadael ysgol.

Mae 'na fwriad hefyd i sefydlu cynllun cyfnewid rhwng y ddwy wlad.

"Rydym am annog pobl i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg y tu allan i sefydliad y dosbarth, " meddai Mr Williams.

"Mae'r un math o beth ag y mae'r Urdd a mentrau iaith yn eu cynnig yma, gweithgareddau fel chwaraeon, canu a dawnsio er mwyn dod phobl at ei gilydd yn gymdeithasol.

Codi arian

Bydd Mr Williams yn gweithio yng Nghanolfan Gymraeg yr Andes tra bydd Dyfed Sin yn y Gaiman.

"Rydym hefyd am annog pobl ifanc o Gymru i gymryd chwe mis cyn mynd i'r coleg er mwyn gwneud gwaith gwirfoddol," meddai Mr Williams.

"Rydym yn siarad gyda'r Urdd i weld a oes modd rhoi cyfle i tua 20 o bobl ifanc o chweched dosbarth i fynd allan i Batagonia am wythnos.

"Gallwn hefyd rhoi cyfle i bobl ifanc o'r Wladfa i ddod i weithio i lefydd fel gwersyll Glan-llyn.

Er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth am y prosiect newydd yma bydd Mr Williams yn rhedeg Marathon Llundain ym mis Ebrill.HEFYD
Rhys am achub hen eisteddfod
29 Ion 08 |  Newyddion
Pecynnau addysg i Batagonia
28 Gorff 07 |  Newyddion
Iolo i arwain taith i Batagonia
06 Mai 07 |  Newyddion
Hanes glaniad Patagonia ar y we
19 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^