BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2008, 06:48 GMT
Rhys am achub hen eisteddfod
Rhys Meirion
Fe fydd Rhys Mierion yn beirniadu ac yn cynnal cyngherddau

Ym mis Ebrill a mis Mai fe fydd y tenor Rhys Meirion yn ymweld Phatagonia.

Bwriad ei daith fydd ceisio achub Eisteddfod sydd dros 80 oed.

Mae Rhys am i gefnogwyr ei ddilyn e a'i deulu i Dde America i roi hwb i Eisteddfod Trevelin.

Trevelin, yng nghysgod mynyddoedd yr Andes, ydi tre fwya Cymreig gorllewin Patagonia.

Os na fydd 'na ddigon o arian ar gael, yr eisteddfod ym mis Mai fydd yr ola yno.

Mae costau cynnal y digwyddiad yn codi o flwyddyn i flwyddyn ac mae'n mynd yn anoddach codi digon o arian.

Helpu

Dywed y trefnwyr bod teuluoedd Cymreig o bob ardal o Batagonia yn mynd i'r digwyddiad ac ymfalcho yn y traddodiad.

"Mae hi wedi bod yn freuddwyd i mi ymweld 'r Wladfa erioed," meddai Rhys sy'n byw yn Rhuthun.

Eisteddfod Trevelin
Mae 'na Eisteddfod wedi bod yn Nhrevelin ers mwy na chanrif

"Pan glywais i fod Eisteddfod Trevelin mewn trafferth roedd rhaid i mi wneud rhywbeth i helpu."

Eglurodd ei fod wedi cael gwahoddiad swyddogol gan Faer Trevelin, Dr Carlos Mantegna, i fynd i'r Eisteddfod gyda'i deulu ac i arwain y Gymanfa Ganu.

Fe fydd 'na berfformiadau pan fydd Rhys yn gallu cymryd rhan ynddyn nhw gydag artistiaid lleol y cymdeithasau Cymreig.

"I mi a fy nheulu bydd hon yn daith fythgofiadwy," meddai Rhys.

Cyfrannu arian

"Dan ni wedi adeiladu gwefan arbennig gyda'r holl wybodaeth am y daith 'r Eisteddfod.

"Mae'r wefan yn cynnwys manylion am y daith swyddogol, ble bydd y cyngherddau ...

"Am bob person fydd yn mynd gyda ni ar y daith swyddogol byddwn ni yn rhoi 100 tuag at gronfa'r Eisteddfod."

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai ymwelwyr rhyngwladol i'r Eisteddfod yn rhoi incwm angenrheidiol i'r trefnwyr.

Mae'r Eisteddfod yn cael ei chynnal rhwng Mai 2 a 4 ac fe fydd Rhys a'r cefnogwyr yno o Ebrill 23 tan Fai 15 yn cynnal cyngherddau.

Am fwy o fanylion y daith a'r Eisteddfod cliciwch yma.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^