BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 25 Ionawr 2008, 21:49 GMT
Heddlu yn adolygu marwolaethau
[Rhes ucha , Ch-Dd) Dale Crole, Gareth Morgan, Liam Clarke, David Dilling; [Isa,Ch-Dde) Thomas Davies, Zachary Barnes, Natasha Randall
Saith o'r 13 o bobl ifanc fu farw'r llynedd yn yr ardal
Bydd Heddlu'r De yn adolygu amgylchiadau nifer o farwolaethau pobl ifanc yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n ymddangos bod 13 o bobl ifanc dan 27 oed wedi lladd eu hunain yn yr ardal dros y 12 mis diwethaf.

Yn ôl yr heddlu does dim i awgrymu bod 'na gysylltiad rhwng y marwolaethau ar hyn o bryd.

Mae'r aelod seneddol lleol Madeline Moon wedi dweud ei bod yn bosib fod gwefannau rhyngweithio cymdeithasol wedi bod yn "rhamantu" hunanladdiad.

Dywedodd crwner ardal Pen-y-bont ei fod o'n "hynod bryderus" am farwolaethau 13 o bobl ifanc ers dechrau 2007.

Mae'r heddlu wedi pwysleisio nad ydynt yn cynnal ail ymchwiliad i'r marwolaethau.

Dyw'r heddlu heb ddweud faint o'r marwolaethau maen nhw'n adolygu.

Archwilio cyfrifiadur

"Nid ydym yn ymchwilio o'r newydd i'r marwolaethau, ond rydym yn ymchwilio i unrhyw gysylltiadau posib sy'n bodoli, " meddai llefarydd.

"Does yna ddim tystiolaeth ar hyn o bryd i ddangos bod yna unrhyw gysylltiad.

"Hyd yma does dim tystiolaeth fod pobl ifanc yn rhan o gynllun bwriadol i ladd eu hunain.

"Ac nid yr heddlu sydd yn gyfrifol am ddechrau damcaniaeth o'r fath."

Yr unig farwolaeth mae swyddogion yn ymchwilio yw Natasha Randall.

Cafodd y ferch 17 oed o Flaengarw ei darganfod yn farw yn ei chartref yr wythnos ddiwethaf.

Fel rhan o'r ymchwiliad mae'r heddlu yn archwilio ei chyfrifiadur.

HEFYD
Hunanladdiadau: Heddlu'n ymchwilio
23 Ion 08 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^