BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 24 Ionawr 2008, 07:37 GMT
Datgelu cynllun twristiaeth £12m
Ty Bedwellte
Caiff dros £5m ei wario ar adfer Ty Bedwellte

Mae cynllun gwerth £12 miliwn i roi hwb i dwristiaeth a chreu 300 o swyddi ym Mlaenau'r Cymoedd wedi cael ei gyhoeddi.

Gobaith y buddsoddiad, gan Lywodraeth y Cynulliad, llywodraeth leol a'r sector breifat, ydi denu bron i chwarter miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Ymhlith y cynlluniau y mae ymestyn rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon ger Y Pwll Mawr ac adfer adeiladau hanesyddol.

Ond mae arbenigwr busnes wedi rhybuddio efallai na fydd 'na ddigon o lefydd i ymwelwyr aros dros nos yn yr ardal.

Bwriad y strategaeth yw datblygu atyniadau twristiaeth a fydd yn denu pobl i'r ardal am fwy na diwrnod ac am wyliau byr a gwyliau antur.

Gweithgareddau

Dywedodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y gallai hyn agor y drws i ddiwydiant twristiaeth yn yr ardal.

O dan y cynlluniau fe fydd Tŷ a Pharc Bedwellte yn Nhredegar - cyn-gartre'r meistr dur - yn cael ei adfer a'i ddiweddaru ar sail ymgynghoriad cyhoeddus.

Fe fydd "gardd fodern" ar thema "yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd" yn cael ei godi ar safle hen waith glo Markham ger y Coed-Duon.

Fe fydd Parc Cyfarthfa ym Merthyr Tudful yn cael ei sefydlu fel "lleoliad gweithgareddau a digwyddiadau" ac fe fydd canolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Dyffryn Dār yn cael ei ddiweddaru.

'Dramatig'

Dywedodd Dirprwy Weinidog Adnewyddu Cymru, Leighton Andrews, ei fod yn credu bod y diwydiant twristiaeth yn yr ardal eisoes yn werth dros £100 miliwn.

"Rydym yn credu y gallai'r pecyn cyfan yma, o ystyried y buddsoddiad preifat, greu tua 250 i 300 o swyddi, yn benodol mewn twristiaeth," meddai AC Y Rhondda.

"Rydym yn credu bod angen i bobl ddeall bod y cymoedd wedi newid yn ddramatig, maen nhw'n wyrddach ac yn cynnig gweithgareddau awyr agored arbennig ochr yn ochr ā threftadaeth ddiwydiannol ffantastig."

Ond dywed Dr Calvin Jones o Ysgol Fusnes Caerdydd ei fod yn bryderus nad ydi'r ardal mewn sefyllfa i gymryd mantais llawn o'r buddsoddiad newydd.

"Os allwch chi ddychmygu chwarter miliwn o bobl yn aros yn y cymoedd dros nos, yno mae'r buddsoddiad mwya o ran effaith economaidd.

"Ac mae hyn yn anodd - canfod lle i'r holl ymwelwyr aros, yn hytrach na dibynnu arnyn nhw i wneud taith awr neu ddwy i'r ardal o rywle arall," meddai.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^