BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Ionawr 2008, 09:53 GMT
Ffrae: 'Dangos gwendid Deddf'
Winston Roddick QC
Winston Roddick QC: Cyn-gwnsler cyffredinol y Cynulliad ac arbenigwr ar faterion cyfansoddiadol.

Mae'r ffrae wleidyddol sy wedi codi dros hawl Llywodraeth y Cynulliad i gyflwyno gwaharddiad ar daro plant yn tanlinellu gwendid Deddf Llywodraeth Cymru, yn l un o brif arbenigwr Cymru ar ddatganoli.

Rhybuddiodd Winston Roddick QC y bydd y gwrthdaro cyfreithiol sy wedi dod i'r amlwg yn sgl awydd Llywodraeth y Cynulliad i wahardd taro plant yng Nghymru yn digwydd yn gyson wrth i swyddogion geisio dehongli Deddf Llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd bod y dadlau yn dangos bod y ddeddf yn un wan.

Gwnaeth ei sylwadau mewn cyfweliad rhaglen CF99 BBC Cymru.

Mae Mr Roddick yn gyn-gwnsler cyffredinol y Cynulliad ac yn arbenigwr ar faterion cyfansoddiadol.

Yn y cyfweliad fe ddywedodd mai'r unig ffordd i osgoi dadlau cyson byddai symud tuag at setliad yr Alban lle mae popeth wedi ei ddatganoli ar wahn i'r hyn sy wedi ei eithrio'n benodol o'r setliad datganoli.

Pan ddaeth hi i'r amlwg na fyddai hawl i wahardd taro plant yng Nghymru fe benderfynodd Llywodraeth y Cynulliad lunio drafft newydd o gais am bwerau ychwanegol ym maes amddiffyn plant.

Daeth y penderfyniad ar l i swyddogion yn Whitehall ddweud na fyddai'n gyfreithiol i ganiatu gwaharddiad ar daro plant yng Nghymru wrth drosglwyddo mwy o rymoedd i Fae Caerdydd.

Mae'r BBC yn deall bod Llywodraeth y Cynulliad yn anhapus ond yn dweud bod yn rhaid ildio, ac ail-ysgrifennu'r cais am bwerau ychwanegol, rhag ofn i Lywodraeth Prydain roi stop ar drosglwyddo unrhyw bwerau newydd yn y maes.

Pwnc llosg

Daeth y ffrae i'r amlwg yr wythnos ddiwethaf wrth i weision sifil yn Llundain ddweud nad oedd gwaharddiad o'r fath yn bosib yng Nghymru.

Roedd swyddogion wedi bygwth peidio throsglwyddo grymoedd i Lywodraeth y Cynulliad, pe bai Llywodraeth y Cynulliad yn ceisio cyflwyno gwaharddiad ar daro plant yng Nghymru.

Yn l y Prif Weinidog Rhodri Morgan mae Llywodraeth Prydain yn sensitif iawn o ran y pwnc ac maen nhw eisiau sicrwydd na fydd gwaharddiad byth yn cael ei gyflwyno yma.

Dywedodd Mr Morgan wrth BBC Cymru: "Mae'n bwnc llosg ar hyn o'r bryd yn Whitehall oherwydd y Ddeddf Plant sy'n mynd trwy'r Senedd.

"Mae llawer o ffraeo yn Whitehall a rhwng Whitehall a meincwyr cefn Llafur yn San Steffan.

"Mae hynny'n un rheswm pam eu bod yn dweud os ydym eisiau'r grym i ddeddfu ar beidio tharo plant, neu os oes unrhyw amheuaeth am y grym yma, wnawn ni ddim cael y gorchymyn deddfu o gwbl", meddai Mr Morgan.

Mae'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru hefyd wedi mynegi pryderon ynghylch y ffordd mae'r broses ddatganoli a Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn gweithio, yn sgl y ffrae.HEFYD
Gwrthdaro gwleidyddol dros blant
22 Ion 08 |  Newyddion
Dim hawl i wahardd taro plant
17 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^