BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Ionawr 2008, 16:41 GMT
Morglawdd: Cynllun 'anferth'
map o forglawdd Aber Afon Hafren
Byddai'r morglawdd yn ymestyn o Drwyn Larnog i Bwynt Brean

Cafodd manylion astudiaeth i ymarferoldeb cynlluniau i adeiladu morglawdd ar draws aber Afon Hafren, a allai gyflenwi 5% o drydan Prydain, eu datgelu.

Bydd yr astudiaeth yn edrych ar effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yr holl gynlluniau.

Gallai'r morglawdd ymestyn o arfordir De Cymru i Weston-super-Mare.

Y morglawdd fyddai'r mwyaf o'i fath yn y byd.

Mae disgwyl i'r astudiaeth gymryd ddwy flynedd i'w chwblhau ac fe fydd yn diweddu gydag ymgynghoriad cyhoeddus llawn yn 2010.

Wrth gyhoeddi manylion yr astudiaeth, dywedodd Ysgrifennydd Busnes San Steffan John Hutton, bod maint y cynllun, a'r effaith y gallai gael ar sicrhau cyflenwad ynni, yn "anferth."

Dywedodd Jane Davidson, y gweinidog dros yr amgylchedd, cynaliadwyedd a thai bod newid yn yr hinsawdd yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth y Cynulliad a bod un o'r ffyrdd o leihau nwyon tŷ gwydr fyddai cynhyrchu mwy o drydan drwy ffynonellau adnewyddol fel ynni'r llanw yn aber Afon Hafren.

Pryder

Bydd yr astudiaeth yn asesu costau a goblygiadau defnyddio ynni'r llanw yn yr aber ac yn argymell un prosiect penodol.

Ond mae rhai amgylcheddwyr yn poeni am effaith y cynllun ar fywyd gwyllt.

Yn ôl y Gymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar, yr RSPB, fe fydd y morglawdd yn peryglu miloedd o adar a physgod.

Dywedodd Ms Davidson y byddai'r astudiaeth yn ystyried pwysigrwydd amgylcheddol yr aber.HEFYD
Cynllun morglawdd gam yn nes?
01 Hyd 07 |  Newyddion
Morglawdd: Arbenigwyr yn anghytuno
03 Meh 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^