BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Ionawr 2008, 14:39 GMT
Gwrthdaro gwleidyddol dros blant
Actorion yn portreadu taro plentyn
Mae geiriau Mr Morgan yn awgrymu bod y drafodaeth ar gyflwyno gwaharddiad ar daro plant wedi cythruddo Whitehall.
Bydd yna ddim hawl i wahardd taro plant yng Nghymru wrth i Lywodraeth y Cynulliad benderfynu gwneud drafft newydd o gais am bwerau ychwanegol ym maes amddiffyn plant.

Daw'r penderfyniad ar l i swyddogion yn Whitehall ddweud na fyddai'n gyfreithiol i ganiatau gwaharddiad ar daro plant yng Nghymru wrth drosglwyddo mwy o rymoedd i Fae Caerdydd.

Mae'r BBC yn deall bod Llywodraeth y Cynulliad yn anhapus ond yn dweud bod yn rhaid ildio, ac ail-ysgrifennu'r cais am bwerau ychwanegol, rhag ofn i Lywodraeth Prydain roi stop ar drosglwyddo unrhyw bwerau newydd yn y maes.

Prif bwrpas y gorchymyn gwreiddiol oedd galluogi Llywodraeth y Cynulliad i roi mwy o eglurhad i gynghorau sir a'u partneriaid ynglyn 'u dyletswyddau tuag at blant hawdd eu niweidio, ac i fynd i'r afael thlodi plant.

Cred gweinidogion Caerdydd na fyddai cynnwys 'gwaharddiad ar daro' yn anghyfreithlon fel roedd swyddogion Whitehall yn honni.

Daeth y ffrae i'r amlwg yr wythnos ddiwetha wrth i wesion sifil yn Llundain ddweud nad oedd gwaharddiad o'r fath yn bosib yng Nghymru.

Roedd swyddogion wedi bygwth peidio throsglwyddo grymoedd i Lywodraeth y Cynulliad, pe bai Llywodraeth y Cynulliad yn ceisio cyflwyno gwaharddiad ar daro plant yng Nghymru.

Yn l y Prif Weinidog Rhodri Morgan mae Llywodraeth Prydain yn sensitif iawn o ran y pwnc ac maen nhw eisiau sicrwydd na fydd gwaharddiad byth yn cael ei gyflwyno yma.

Dywedodd Mr Morgan wrth BBC Cymru: "Mae'n bwnc llosg ar hyn o'r bryd yn Whitehall oherwydd y Ddeddf Plant sy'n mynd trwy'r Senedd.

"Mae llawer o ffraeo yn Whitehall a rhwng Whitehall a meincwyr cefn Llafur yn San Steffan.

"Mae hynny'n un rheswm pam eu bod yn dweud os ydym eisiau'r grym i ddeddfu ar beidio tharo plant, neu os oes unrhyw amheuaeth am y grym yma, wnawn ni ddim cael y gorchymyn deddfu o gwbl", meddai Mr Morgan.

Mae'r ffrae wedi codi pryderon ymhlith y pleidiau gweidyddol yng Nghymru ynghylch y ffordd mae'r broses ddatganoli, a Deddf Llywodraeth Cymru 2006, yn gweithio.HEFYD
Dim hawl i wahardd taro plant
17 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^