BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Ionawr 2008, 08:56 GMT
Swyddfeydd Post i gau
Swyddfa'r Post
Bydd 29 o swyddfeydd yn cau yn y cymoedd, Caerdydd a Bro Morgannwg
Mae Swyddfa'r Post wedi cadarnhau y bydd 29 o swyddfeydd yng Nghaerdydd a chymoedd Morgannwg yn cau.

Ond yn dilyn cyfnod o ymgynghori, fe fydd dwy swyddfa yn yr ardal yn parhau yn agored.

Mae cymunedau mewn sawl rhan o Gaerdydd, Bro Morgannwg a'r cymoedd wedi bod yn cynnal ymgyrchoedd i geisio cadw'u swyddfa bost leol ar agor.

Y disgwyl yw i'r broses o gau'r swyddfeydd ddechrau fis nesa gyda'r olaf yn cau erbyn 2009.

Ymhlith y 29 sydd i gau, mae swyddfeydd yn ardaloedd Rhymni, Treorci, Blaenclydach, Aberpennar, Pontypridd, Llantrisant, Penybont, Merthyr a Phenarth.

Fe fydd pump o swyddfeydd post Caerdydd yn cau hefyd - gan gynnwys cangen Ystum Taf.

Mae swyddfa'r post hefyd yn dechrau ar gyfnod o ymgynghori ar gau un gangen ychwanegol ym Mherthcelyn yn ardal Aberpennar.

Swyddfeydd ar Heol Sblot yng Nghaerdydd ac un arall ar Stryd Fawr Y Barri sydd wedi perswadio Swyddfa'r Post i ailfeddwl.

Dywed Swyddfa'r Post y byddai rhwydwaith o 153 o ganghennau yn parhau ar agor ar draws yr ardal, ac ni fydd dros 99.7% o'r boblogaeth yn gweld unrhyw newid, neu fe fyddan nhw'n dal i fod o fewn milltir i gangen arall.

HEFYD
Trafod cau swyddfeydd post
30 Hyd 07 |  Newyddion
Swyddfa'r Post yn 100 oed
20 Mai 07 |  Newyddion
20% o swyddfeydd post yn cau
17 Mai 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^