BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Ionawr 2008, 11:13 GMT
Y tail sy ddim yn wastraff
Gwartheg
Fe fydd tail y gwartheg yn cael ei gymysgu gyda gwastraff bwyd i greu ynni

Mae ffermwr yn gobeithio cynhyrchu digon o bŵer ar gyfer 500 o dai yn ei bentre drwy ddefnyddio tail gwartheg.

Dywed Richard Tomlinson y gall 600 o wartheg godro organig gynhyrchu digon o wastraff er mwyn defnyddio ynni adnewyddol ar gyfer cartrefi yn Holt ger Wrecsam.

Mae'n bwriadu cynnal cyfarfod yn y pentref i egluro sut y bydd y ower yn cael ei gynhyrchu drwy gymysgu'r tail ā gwastraff bwyd mewn generadur.

Dywed Cyfeillion y Ddaear Cymru eu bod yn cefnogi'r syniad sy'n boblogaidd ar dir mawr Ewrop.

Dydi Mr Tomlinson ddim wedi cael caniatād cynllunio ar gyfer y generadur eto ac mae angen iddo godi £1.2 miliwn ar gyfer ei adeiladu.

Mae'n gobeithio cael benthyciad llog isel gan Lywodraeth y Cynulliad.

Arwain y ffordd

Ond dywed ei fod wedi siarad gyda rhai pentrefwyr oedd yn cefnogi ei gynlluniau.

Mae'n gobeithio ateb pryderon unrhyw un arall yn y cyfarfod nos Fercher.

Gallai ffermwyr arwain y ffordd yng Nghymru ar gyfer hyn, medd Mr Tomlinson.

"Mae pris trydan yn mynd yn uwch a does 'na ddim dwywaith y bydd cost tanwydd yn codi hefyd," medd y dyn sy'n ffermio rhwng Holt a'r Orsedd.

"Gan fod hwn yn ddull ymarferol dwi'n awyddus i weld Cymru ar flaen y gad.

"Wedi'r cyfan mae gennym ni economi amaethyddol ac fe fydd hyn yn golygu incwm gwerthfawr i amaethwyr," ychwanegodd.

Dywed bod sawl awdurdod lleol yn defnyddio'r generaduron ar gyfer prosesu gwastraff ond ddim ar gyfer cynhyrchu pŵer.

Niwclear

Yn y tymor byr mae Mr Tomlinson yn canolbwyntio ar gael caniatād cynllunio ar gyfer generadur a fydd yn cael ei gysylltu ā'r Grid Cenedlaethol.

Dywed Neil Crumpton o Gyfeillion y Ddaear Cymru fod angen gwneud mwy i annog ffermwyr i gynhyrchu tanwydd adnewyddol.

"Mae hwn eisoes ar gael yn eang yn Ewrop a rhaid i Gymru edrych i'r un cyfeiriad.

"Fe fyddwn i'n dweud bod polisi Llywodraeth y Deyrnas Unedig flynyddoedd ar ei hōl hi.

"Maen nhw o blaid ynni niwclear ac yn araf iawn yn hybu ynni adnewyddol."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^