BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Ionawr 2008, 09:31 GMT
Siambr: 'Angen gweithredu brys'
Gweithwyr mewn swyddfa
Pan aeth i'r wal roedd y siambr yn cynrychioli 1,400 o fusnesau
Mae disgwyl cyfarfod ddydd Iau i drafod y camau nesaf ar l i Siambr Fasnach Caerdydd ddod i ben oherwydd trafferthion ariannol.

Roedd y siambr wedi mynd i drafferth wrth geisio ad-dalu arian gafwyd drwy gamgymeriad dair blynedd yn l gan ELWa, y corff oedd yn gofalu am addysg l-16 oed yng Nghymru.

Un syniad fydd yn cael ei ystyried yw uno siambrau masnach Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd.

Mae Siambr Fasnach Prydain wedi dweud y byddan nhw'n ceisio helpu aelodau'r corff lleol yng Nghaerdydd yn y pen draw.

Dywedodd Steven Madeley, cyfarwyddwr Canolfan Siopau Dewi Sant yng Nghaerdydd, fod gwir angen y siambr.

"Mae angen i ddinas llawn egni fel Caerdydd gael Siambr Fasnach ac mae angen i rywbeth gael ei wneud o fewn wythnosau, " meddai.

Pan aeth i'r wal roedd y siambr yn cynrychioli 1,400 o fusnesau sy'n cyflogi mwy na 150,000 o bobl yn ne Cymru.

Mewn llythyr at yr aelodau, dywedodd llywydd y siambr Paul Gardner fod y penderfyniad "yn drist iawn".

'Gresynu'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Rydyn ni wedi cyd-weithio'n agos Siambr Fasnach Caerdydd wrth hyrwyddo a chefnogi busnesau yn ne Cymru ac yn gresynu at y trafferthion y mae'r siambr yn eu hwynebu.

"Mae'n anffodus bod rheolwyr presennol y siambr wedi etifeddu dyled, yn bennaf oherwydd gordaliadau am wasanaethau hyfforddi a hawliadau anghyson am daliadau gan gyn-swyddogion y siambr.

"Rydyn ni wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau canlyniad ffafriol, ond mae hyn wedi profi'n amhosibl oherwydd natur a maint y ddyled ac am fod y sefyllfa ariannol yn gwaethygu."

HEFYD
Y frwydr a roddodd ardal ar fap
27 Rhag 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^