BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Ionawr 2008, 15:09 GMT
Morgan oedd y 'rhedwr cudd'
Kevin Morgan yn tanio'r goelcerth i gychwyn y ras
Cefnwr Cymru a'r Dreigiau, Kevin Morgan, oedd y rhedwr cudd

Un o sr rygbi Cymru oedd y "rhedwr cudd" yn ras flynyddol Nos Galan yng nghyffiniau Aberpennar yng Nghwm Cynon nos Lun.

Dyma un o uchafbwyntiau'r flwyddyn yn yr ardal wrth i'r ras gael ei chynnal.

Doedd neb yn gwybod tan y funud ola pwy oedd y rhedwr cudd oedd yn dilyn llwybr o fedd Guto Nyth Brn yn Llanwynno i ganol tref Aberpennar.

Kevin Morgan, cefnwr Dreigiau Gwent a Chymru, oedd y rhedwr cudd eleni ac roedd yn cael cymorth rhedwyr lleol yn ystod y daith 5 cilomedr cyn y rasys i'r rhedwyr.

Eleni fe wnaeth dros 650 o bobl gymryd rhan yn y ras.

Rhedwyr

Y cyfan oedd y trefnwyr wedi ei ddweud ymlaen llaw oedd mai chwaraewr rygbi oedd wedi ennill 34 cap i Gymru, wedi ei eni ym Mhontypridd ac yn 5 troedfedd 10 modfedd o daldra oedd y rhedwr.

RHEDWYR CUDD 1997-2006
Kevin Morgan ger bedd Guto Nyth Brn yn 2007
1997 Iwan Thomas
1998 Jamie Baulch a Ron Jones
1999 Garin Jenkins, Dai Young a Jamie Baulch
2000 Christian Malcolm
2001 Darren Campbell
2002 Matt Elias
2003 Stephen Jones
2004 Nicole Cook
2005 Gethin Jenkins, Martyn Williams, Rhys Thomas
2006 Rhys Williams

Mae'r rasys wedi cael eu cynnal ers 1958 ac roedd 'na ras ar gyfer y plant ac oedolion.

Enillydd ras y dynion oedd Carl Hill a Ceri-anne Davies enillodd ras y merched.

Rob Bugden o glwb rhedeg Bryste ac Andrea Whitcombe o glwb rhedeg Abertawe ddaeth i'r brig yn ras y dynion elit a merched elit.

Bu nifer o enwogion yn rhedeg gyda'r ffagl, gan gynnwys Matt Elias yn 2002, Christian Malcolm yn 2000, Iwan Thomas ym 1997 a Neil Jenkins ym 1995.

Cyn cychwyn y ras fe wnaeth Morgan osod torch o flodau ar fedd Guto Nyth Brn.

Coelcerth

Wedyn fe wnaeth redeg i Aberpennar yn cario ffagl.

Ar l cyrraedd y dref fe wnaeth gynnau Coelcerth Nos Galan.

Ymhlith y straeon am Guto mae un amdano'n rhedeg i Bontypridd ac yn l, taith saith milltir o hyd, cyn i'r tegell ferwi.HEFYD
Athletwr yn cario ffagl Nyth Brn
01 Ion 07 |  Newyddion
Nos Galan: Sr rygbi'n redwyr cudd
01 Ion 06 |  Newyddion
Beicwraig yn gystadleuydd cudd
01 Ion 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^