BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Ionawr 2008, 09:34 GMT
Taflu golau ar ddirgelwch yr UFO?
Goleadau yn yr awyr
Yn 1974 bu daeargryn a goleuadau 'anarferol' uwchben Mynyddoedd y Berwyn

Mae disgwyl y bydd Y Weinyddiaeth Amddiffyn yn rhyddhau dogfennau allai daflu ychydig o oleuni ar ddigwyddiadau anarferol uwchben Mynyddoedd y Berwyn yn 1974.

Ar y pryd roedd adroddiadau am oleuadau rhyfedd yn yr awyr, daeargryn a dynion dieithr yn ymddwyn yn rhyfedd.

Dywedodd y weinyddiaeth y byddai nifer o bapurau swyddogol yn cael eu rhyddhau yn 2008 - yn dyddio'n l i'r 1960au.

Maen nhw'n cyfeirio at adegau pan oedd pobl yn honni eu bod yn gweld gwrthrychau rhyfedd yn yr awyr (UFOs).

Ar Ionawr 20, 1974 dywedodd pobl pentrefi Llandderfel a Llandrillo eu bod wedi gweld pethau rhyfedd uwchben y mynyddoedd.

Y noson honno bu daeargryn oedd yn mesur 3.5 ar raddfa Richter.

Golau llachar

Wrth i bobl adael eu cartrefi, fe welon nhw nifer o oleuadau llachar.

Honnodd nyrs lleol ei bod wedi gweld gwrthrych mawr sip wy ar y ddaear, gyda goleuadau coch ac oren.

Fe aeth yr heddlu a'r Fyddin i'r safle.

Ni fu mwy o wybodaeth am yr hyn gafodd ei ddarganfod.

Mae rhai'n credu mai awyren fodern yn debyg i'r Stealth oedd wedi cwympo i'r ddaear.

Dywedodd ffermwr lleol Hugh Lloyd, oedd yn 14 oed ar y pryd, wrth bapur y Daily Post: "Roedd hi'n eitha tywyll, a phrin y gallwch chi weld unrhyw beth ar y mynydd.

"Yna, yn sydyn reit, roedd yna olau llachar anhygoel yn yr awyr, ryw ddwy neu dair milltir i ffwrdd.

Gwyddonwyr

"Fe barodd hynny am rhwng 20 a 30 eiliad."

Wedyn daeth nifer o wyddonwyr ac ymchwilwyr i'r ardal a chafodd Mr Lloyd ei holi.

"Dwi ddim yn credu mai UFO welais i, ond mi fyddwn i'n hoffi gwybod be yn union oedd yna."

Mae'r weinyddiaeth wedi gwrthod dweud yn bendant a fyddan nhw'n cadarnhau beth yn union ddigwyddodd yn 1974.

Ond dywedodd llefarydd y byddai nifer fawr o ddogfennau yn cael eu rhyddhau yn 2008.

"Hyd yma nid ydyn ni am roi union ddyddiad pryd y bydd hynny'n digwydd."
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^