BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 27 Rhagfyr 2007, 11:08 GMT
Smygu: Miloedd am roi'r gorau
Ysmygwr
Yn 2007 cafodd ysmygu ei wahardd o dafarndai, tai bwyta a swyddfeydd.
Mae mwy o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth sy'n helpu pobl i roi'r gorau i smygu yng Nghymru nag erioed o'r blaen.

Daw'r ystadegau ar ddiwedd blwyddyn pan gafodd smygu ei wahardd mewn llefydd cyhoeddus fel tafarndai a thai bwyta.

Yn l yr ystadegau, roedd yna gynnydd o 20% yn nifer y bobl oedd eisiau rhoi'r gorau i ysmygu ar l i ddeddfwriaeth newydd ddod i rym ym mis Ebrill 2007.

Mae'r ddeddf yn gwahardd smygu o lefydd cyhoeddus caedig, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus.

Dywedod Dr Tony Jewell, Prif Swyddog Meddygol Cymru, fod smygu'n broblem gan fod 25% o'r boblogaeth yn parhau i ysmygu.

Prif adduned smygwyr ar gyfer y Flwyddyn Newydd ddylai fod rhoi'r gorau i smygu yn 2008, meddai.

Dywedodd ei fod yn credu bod smygu yn golygu bod 6,000 o bobl yng Nghymru'n marw'n gynt.

Yn l gwasanaeth Dim Smygu Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad, mae 25,000 wedi cysylltu nhw ers 2004.

Smygwyr Cymru: Y Ffeithiau
Smygwyr ar gyfartaledd yn marw 10 mlynedd ynghynt na phobl eraill
Y gred yw bod 8 o bob 10 o bobl sy'n marw o ganser yr ysgyfaint yn smygu
25% o oedolion yn smygu - 27% o ddynion a 24% o ferched
28% o ferched 15 oed a 19% fechgyn 15 oed yn smygu'n aml
Blaenau Gwent 'r ganran uchaf o smygwyr (32%) a Sir Fynwy 'r isaf (23%)
Gwybodaeth oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru

"Tra bod canran y bobl sy'n smygu wedi gostwng o 35% yn 1978 i 25% erbyn heddiw, mae angen i'n hymdrechion barhau," meddai Dr Jewell.

"Fe ddylen ni anelu at 17%, y sefyllfa yn Sweden a California.

"Mae ymgyrch Dim Smygu Cymru yn rhan bwysig o'r frwydr," meddai.

Yn l ystadegau'r llynedd, fe gysylltodd 12,735 o bobl gwasanaeth Dim Smygu Cymru.

Yn 2007-8 fe fydd y gwasanaeth yn derbyn 2.1 miliwn oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad.

Yr amcangyfri yw bod smygu'n golygu cost o 1.5 biliwn y flwyddyn i'r Gwasanaeth Iechyd ym Mhrydain.HEFYD
Gwahardd: 'Chwa o awyr iach'
02 Ebr 07 |  Newyddion
Cyfle i roi'r gorau i'r 'mwg drwg'?
14 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^