BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Rhagfyr 2007, 13:31 GMT
Gwerthu chwareli am 31m
Chwarel Cwt y Bugail
Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n cyflogi 300 yng Ngwynedd

Mae cwmni Alfred McAlpine wedi gwerthu eu chwareli llechi yn y gogledd am 31 miliwn.

Cafodd y pedair chwarel yn Y Penrhyn, Blaenau Ffestiniog, Cwt-y-bugail a Phen-yr-orsedd eu gwerthu i gwmni Rigcycle.

Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n cyflogi tua 300 yng Ngwynedd.

Ym mis Ebrill roedd y cwmni wedi gofyn i'r heddlu ymchwilio i dwyll oherwydd diffygion o hyd at 30 miliwn yng nghyfrifon yr adran llechi.

Roedd y cwmni wedi rhybuddio y byddai'r twyll yn golygu colli elw a chostau ymchwilio o fwy na 40 miliwn.

Cafodd nifer o uwchreolwyr eu diswyddo a diflannodd 140 o swyddi.

572m

Roedd y cwmni wedi dweud bod rhai'n cuddio yr hyn yr oedden nhw'n ei wneud drwy werthu deunydd o flaen llaw am bris rhatach.

Ers i'r cwmni ddod o hyd i'r twyll cytunodd Alfred McAlpine y byddai Carillion yn ei brynu am 572m.

Byddai hyn yn creu un o'r cwmnoedd adeiladu mwya yng ngwledydd Prydain.

Yn Awst dywedodd y cwmni eu bod yn gobeithio y byddai'r chwareli'n gwneud elw yn 2008.

'Cyfle mawr'

Pan gyhoeddwyd y byddai'r cwmni'n ceisio gwerthu eu chwareli dywedodd AS Meirionnydd Nant Conwy, Elfyn Llwyd, y byddai gwerthu'r busnes yn "gyfle mawr i gwmnoedd eraill".

Roedd y prif weithredwr Ian Grice wedi dweud y byddai ailstrwythuro'n golygu "mwy o ddatblygu".

"Yn y pen draw, rydyn ni'n hyderus y bydd y strategaeth yn ffynnu - er budd cyfranddalwyr, cwsmeriaid, a gweithwyr."HEFYD
Llechi: Gofyn i'r heddlu
23 Ebr 07 |  Newyddion
Trafod dyfodol swyddi llechi
16 Ebr 07 |  Newyddion
Swyddi llechi: 'Rhy hwyr'
19 Maw 07 |  Newyddion
Chwarel: 38 yn colli gwaith
28 Chwef 07 |  Newyddion
Chwarel: Cyfarfod undebwyr
28 Chwef 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^