BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 22 Rhagfyr 2007, 12:10 GMT
Archesgob: Pryder 'ffwndamentaliaeth'
Archesgob Barry Morgan
Dywed Barry Morgan bod ffwndamentaliaeth yn cael effaith ar grefydd

Disgrifiodd Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, y cynnydd mewn "ffwndamentaliaeth" fel un o'r problemau mwya i wynebu'r byd.

Mae'n canolbwyntio ar yr hyn y mae'n ei ddisgrifio fel "ffwndamentaliaeth anffyddiol".

Yn ei neges Nadolig dywed bod hyn yn arwain at "eithafiaeth".

"Mae'n achosi, er enghraifft, i awdurdodau lleol alw'r Nadolig yn 'Ŵyl y Gaeaf', ysgolion yn gwrthod llwyfannu dram‚u Nadolig a chroesau yn cael eu symud o gapeli.

Dywed Dr Morgan bod ffwndamentaliaeth anffyddiol yn "ffenomen newydd".

Aeth yn ei flaen i ddweud nad oes 'na sylwedd i grefydd yn gyffredinol a Christnogaeth yn arbennig a bod rhai yn credu mai "lol ofergoelus" yw'r cyfan.

Dileu symbolau

Mae hefyd yn sŰn bod y cyfnod sy'n arwain at y Nadolig yn cael ei alw'n "Ŵyl y Gaeaf" a bod ymosod "yn ffyrnig ac yn afresymol" ar Gristnogaeth yn arwain "ysbytai i symud symbolau Cristnogol allan o'u capeli, i ysgolion wrthod llwyfannu drama'r geni neu ganiatŠu i blant anfon cardiau Nadolig ac arnynt negeseuon Cristnogol".

Dywedodd hefyd bod o'n arwain at "gwmnÔau hedfan yn gwahardd staff y rhyddid i wisgo croes am eu gyddfau".

Drama'r geni
Mae llai a llai yn perfformio drama'r geni

"Mae hyn i gyd yn rhan o'r hyn y byddwn i yn ei alw yn 'ffwndamentaliaeth' newydd ein hoes, ac y mae pob ffwndamentaliaeth - Beiblaidd, anffyddiol neu Islamaidd - yn beryglus, am nad yw'n rhoi lle i anghytundeb nac amheuaeth, i drafodaeth na dadl," meddai.

"Mae'n arwain at nacŠu a diarddel, at eithafiaeth a pholareiddio, ac at hawlio mai o'n plaid ni y mae Duw, ac nad ydyw o'ch plaid chwi."

Eglurodd bod stori'r geni yn Efengyl Luc, mewn cyferbyniaeth, yn cynnwys "neges o lawenydd a newyddion da i bawb".

"Nid yw Duw yn ei gyfyngu ei hun i rai pobl, y mae o blaid y ddynolryw gyfan yn ei holl amrywiaeth."

Dywedodd bod hi'n "gwbl naturiol" i gael dadl gall a rhesymol ar ddaliadau Cristnogaeth".

Ond dywedodd bod "ymosod arni yn ffyrnig ac yn afresymol" oherwydd eu bod yn gwrthod caniatŠu unrhyw farn arall all gael effaith ar farn y cyhoedd ar grefydd.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^