BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 19 Rhagfyr 2007, 11:10 GMT
Codi tai: Merch yn colli brwydr
Sharmaine Richards
Cafodd Sharmaine ei dewis gan ei ffrindiau i gynrychioli'r plant

Mae merch 10 oed wedi methu yn ei hymgais i atal tai rhag cael eu hadeiladu ar lecyn gwyrdd yn ei phentref.

Siaradodd Sharmaine Richards mewn cyfarfod o Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro fis Tachwedd gan erfyn arnyn nhw i wrthod y cais cynllunio.

Cytunodd y cynghorwyr i ymweld 'r safle yn Skrinkle ym Maenorbŷr cyn gwneud eu penderfyniad.

Ond maen nhw nawr wedi cymeradwyo'r cais.

Mae Cymdeithas Tai Sir Benfro yn bwriadu adeiladu tai fforddadwy ar y tir.

Cafodd Sharmaine ei dewis gan ei ffrindiau i gynrychioli'r plant lleol.

Yn ogystal deiseb gan y plant, clywodd y cynghorwyr bod 93 llythyr yn gwrthwynebu'r cais.

Chwilio am lety

Dywed y gymdeithas bod galw mawr am dai fforddadwy gyda bron i 4,000 o bobl yn ceisio cael llety yn y sir.

Yn y cyfarfod ddydd Llun, pleisleisiodd wyth aelod o blaid y cais cynllunio a phump yn erbyn.

Dywedodd llefarydd ar ran awdurdod y parc: "Fe wnaeth yr aelodau eu penderfyniad gan ystyried sylwadau'r ymgeisydd a'r gwrthwynebwyr yng nghyfarfod mis Tachwedd.

"Ac ar l iddyn nhw ymweld 'r safle yn gynharach yn y mis.

"Mae'r caniatd amlinellol yn amodol, ac fe fyddwn yn ystyried hyn yn fanwl pe bai cais cynllunio llawn yn dod gerbron."HEFYD
Pwerdy 50m: Gollwng cynllun
14 Rhag 07 |  Newyddion
Cludiant: Rhieni'n ennill brwydr
11 Rhag 07 |  Newyddion
Pan darodd pobl y Preseli'n l
31 Hyd 07 |  Newyddion
Chwilio am staff i'r Garreg Las
27 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^