BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 18 Rhagfyr 2007, 08:21 GMT
Sipsiwn: Cyhoeddi canllawiau
Sipsiwn a theithwyr
Galwodd y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol am fwy o safleoedd cyfreithiol
Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn cyhoeddi canllawiau i gynghorau am safleoedd sipsiwn a theithwyr.

Maen nhw'n argymhell y dylai pob cyngor ddewis safleoedd addas.

Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai, Jane Davidson, ei bod am sicrhau bod sipsiwn a theithwyr ond yn byw ar safleoedd penodol er mwyn lleihau'r tyndra posib chymunedau lleol.

Mae llefarydd ar ran elusen sipsiwn a theithwyr wedi cwyno am sylwadau ystrydebol eu bod nhw'n "bobl annymunol".

Y llynedd dywedodd adroddiad Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol mai mwy o safleoedd cyfreithiol oedd yr unig ffordd i leihau tyndra posib chymunedau lleol - a lleihau costau i gynghorau Cymru .

'Dweud eu dweud'

Dywedodd Ms Davidson: "Rydyn ni eisiau sicrhau bod y sipswn a theithwyr yn chwarae eu rhan yn y system gynllunio.

"Bydd trigolion lleol yn cael y cyfle i ddweud eu dweud yn y broses o lunio'r cynllun datblygu lleol."

Mae'r elusen Ffrind, Teuluoedd a Theithwyr sy llinell ffn sy'n cynghori sipswn a theithwyr, yn dweud bod tua 130 o deuluoedd yng Nghymru heb safle swyddogol.

Dywedodd Steve Staines, swyddog cynllunio yr elusen, bod tystiolaeth bod safleoedd parhaol yn achosi llai o broblemau ac nad oedd sipswn a theithwyr yn llai tebygol o gadw at y broses gynllunio nag unrhyw un arall.

Roedd, meddai, "digon o enghreifftiau o awdurdodau lleol nad oedd yn cyflawni eu dyletswyddau" tuag at sipsiwn a theithwyr.

HEFYD
Dim gwobr i arddangosfa sipsiwn
11 Mai 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^