BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 17 Rhagfyr 2007, 18:55 GMT
Môn: Cau tair ysgol gynradd
Ffens ysgol gynradd
Does na ddim cadarnhad eto pa ysgol yng Nghaergybi fydd yn cau

Fe fydd tair ysgol gynradd yn cau ar Ynys Môn.

Penderfynodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Ynys Môn o blaid cau dwy ysgol gynradd ddydd Llun yn ardal Bodedern ac fe fydd un ysgol yn cau yng Nghaergybi.

Fe wnaethon nhw bleidleisio o blaid cau Ysgol Llanddeusant ac Ysgol Aberffraw yn 2009.

Daw hyn oherwydd bod y cyngor yn cynnal adolygiad ar hyn o bryd o ysgolion cynradd y sir.

Yn wahanol i Wynedd lle mae'r cyngor yn ystyried holl ysgolion cynradd y sir mae Ynys Môn yn edrych ar y sefyllfa fesul ardal.

O dan ystyried ar hyn o bryd y mae ardal Bodedern a Chaergybi.

Eisoes mae'r cyngor wedi penderfynu fel mater o bolisi y dylid ystyried cau ysgolion sydd â'r nifer yn debygol o ostwng o dan 20.

Ymgyrchu

Dywedodd y cyngor fod llefydd gwag mewn ysgolion oedd yn costio £425,000 yn 2006.

Erbyn 2010 mae disgwyl i'r cyfanswm godi i £625,000.

Ar hyn o bryd mae 'na 17 o ddisgyblion yn Aberffraw a 23 yn Llanddeusant.

Rydym wedi cyrraedd pwynt lle mae rhaid gwneud penderfyniadau caled
Gareth Winston Robert, Arweinydd y Cyngor Sir

Y disgwyl ydi y bydd y ddwy ysgol yn cau ar ôl penderfyniad bwrdd y cyngor.

Ond mae'r ddwy gymuned yn hynod o siomedig o glywed y newyddion gan eu bod wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn cau ac y bydd hyn yn cael effaith andwyol ar y cymunedau.

Maen nhw am i'r cyngor edrych ar yr ynys gyfan cyn gwneud penderfyniad am ysgolion unigol.

Yng Nghaergybi mae'r sefyllfa ychydig yn wahanol.

Mewn tref fawr mae 'na wyth ysgol gynradd a dros 250 o lefydd gwag rhyngddyn nhw.

Penderfyniad anodd

Dywed y cyngor ddydd Llun y bydd rhaid cau un ysgol gan nad ydi hi'n gwneud synnwyr i gynnal yr wyth safle.

Does 'na ddim penderfyniad pa ysgol fydd yn cau ond mae'n ymddangos mai un ai Ysgol Y Parc neu Ysgol Kingsland sydd fwya tebygol o gau.

Ond fe fydd rhaid aros am flwyddyn cyn cael gwybod pa un.

Pwysleisiodd Arweinydd y Cyngor Sir, y Cynghorydd Gareth Winston Roberts nad oedd hyn yn benderfyniad hawdd.

"Rydym wedi cyrraedd pwynt lle mae rhaid gwneud penderfyniadau caled," meddai.

"All y sefyllfa bresennol ddim parhau a bydd rhaid i ninnau wneud yr un modd ag amryw o awdurdodau eraill yng Nghymru.

"Mae'n rhaid taclo'r broblem o lefydd gweigion neu mi fyddem yn gwastraffu miloedd o bunnoedd allai ei ddefnyddio i wella ariannu ysgolion."

Dywedodd mai dyma'r penderfyniad cywir er mwyn cyfarfod ag anghenion addysgol i'r dyfodol yn y sir.HEFYD
Môn: Chwe ysgol i gau?
26 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^