BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2007, 20:49 GMT
Ysgolion Gwynedd: Y cam nesa
Protest Caernarfon
Roedd protestwyr o bob cwr o Wynedd

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi pleidleisio o blaid cam nesaf eu cynllun i ad-drefnu ysgolion cynradd.

Fe fydd y cyngor yn ceisio barn y cyhoedd am ddogfen sy'n cyfeirio at gau hyd at 29 o ysgolion y sir.

Y bleidlais oedd 43 i 22 (gyda phump yn ymatal) ar ddiwedd cyfarfod a barodd am ddwy awr a hanner.

Ar l y cyfarfod dywedodd y Cynghorydd Seimon Glyn o fudiad Llais y Bobl, sy'n erbyn y cynlluniau: "Rwan mae'r ymgyrch yn cychwyn i bob pwrpas.

"Mi fyddwn ni'n dewis ymgeiswyr credadwy fydd yn medru herio'r cynghorwyr sydd wedi pleidleisio o blaid y cynllun yn etholiad mis Mai fel bod modd gwrthdroi'r penderfyniad."

Dywedodd arweinydd y cyngor, Richard Parry Hughes,: "Mae chwe mis rwan i bobl roi eu sylwadau am y strategaeth.

Protest Caernarfon
Roedd cannoedd y tu allan i swyddfeydd y cyngor

"Yna bydd dogfen derfynol yn cael ei rhoi at ei gilydd i'w derbyn gan y cyngor newydd ym mis Mai neu Fehefin."

Dywedodd fod "pob peth yn bosib".

"Mae'n amlwg fod rhai pethau y gallwn ni eu newid, mae'n amlwg fod ambell gamgymeriad - mae pobl wedi dweud wrthyn ni amdanyn nhw yn barod.

"Ond mewn achosion eraill bydd rhaid i ni fod yn onest a dweud 'Na, allwn ni ddim gwneud hynny.'

"Mae gonestrwydd yn bwysig."

Diolchodd i'r cynghorwyr am drafodaeth ystyrlon.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol Datblygu, Iwan Trefor Jones: "Os bydd y cynigion yn cael eu gweithredu, bydd 70% o ysgolion cynradd Gwynedd yn elwa ar gynnydd yn y gwariant sy'n cael ei fuddsoddi yn eu haddysg.

"Bydd 30 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn natblygiad wyth ysgol ardal newydd tra bydd arian pellach ac arian sy'n cael ei wario ar adeiladau anaddas yn cael ei wario ar gynnal a chadw a gwella adeiladau ysgolion i safon uchel."

'Canmol'

Mae llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith, Ffred Ffransis, wedi dweud: "Yn lle cymeradwyo ei strategaeth ei hunan tu l i ddrysau caedig a mynd ymlaen i'w gorfodi'n syth ar ysgolion unigol drwy ymgynghori statudol - fel y gwnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin - mae Gwynedd wedi cymryd cam yn l ac wedi galw am drafodaeth drwy'r sir cyn cymeradwyo'r strategaeth yn eu cyfarfod ym mis Mai.

"Yr ydyn ni'n canmol y cyngor am wneud hyn ac yn canmol yr ymgyrchwyr lleol sydd wedi pwyso mor galed dros eu hysgolion a'u cymunedau Cymraeg.

"Rydyn ni'n galw arnyn nhw i gymryd y cyngor ar eu gair a danfon i mewn gannoedd o ymatebion yn esbonio gwrthwynebiad i'r ddrafft-strategaeth bresennol a'r dulliau eraill yr hoffen nhw weld yn cael eu mabwysiadu."

600 yn protestio

Roedd tua 600 yn protestio cyn i gyngor llawn Gwynedd drafod y cynlluniau ad-drefnu.

Ac roedd y strydoedd ger swyddfeydd y cyngor yn llawn o brotestwyr o bob cwr o'r sir.

Y cyfarfod yng Nghaernarfon ddydd Iau oedd y cyfle cyntaf i'r cyngor llawn drafod yr ad-drefnu.

Mae'r ddogfen yn cynnwys cynlluniau i gau 29 ysgol gynradd, creu 8 ysgol ardal newydd a chreu 18 ysgol ffederal.HEFYD
Gwynedd: Gohirio'r ad-drefnu
07 Rhag 07 |  Newyddion
Llywydd yn cefnogi cyngor
25 Tach 07 |  Newyddion
Gwynedd: O blaid ad-drefnu
20 Tach 07 |  Newyddion
Cau 29 ysgol: Rhieni 'i frwydro'
20 Hyd 07 |  Newyddion
Gwynedd: Rhestr cau
19 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^