BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2007, 16:41 GMT
Loteri: £50m ar gyfer llwybrau
Cynllun Pont Trefforest
Un o'r cynlluniau ydi pont newydd yn Nhrefforest

Mae cynllun i wella rhwydwaith beicio a cherdded wedi ennill £50 miliwn oddi wrth y Gronfa Loteri Fawr.

Enillodd y mudiad Prydeinig Sustrans yr arian ar ôl mwy na 286,000 o bleidleisiau oddi wrth y cyhoedd.

Fe fydd 79 o gymunedauar eu hennill, gan gynnwys sawl un yng Nghymru.

A bydd pontydd, twneli a rhwydweithiau'n cael eu creu fel y bydd gwell cyfleusterau ar gyfer beicwyr a cherddwyr.

Fe drechodd Sustrans dri mudiad arall.

Yng Nghymru fe fydd yr arian yn cael ei wario ar 10 llwybr.

Fe fydd pont i gerddwyr rhwng Caerdydd a Phenarth; dwy bont dros Afon Gwy ym Nhrefynwy a Thyndyrn a phont rhwng Y Rhyl a Bae Cinmel.

'Gwych'

Dywedodd Prif Weithredwr Sustrans, John Grimshaw, fod y newyddion yn "wych".

"Yn y pen draw, yr enillwyr go iawn fydd y miloedd o bobl fydd yn defnyddio'r llwybrau bob dydd."

Bydd llwybr ar hyd yr afon rhwng Caerfyrddin a Thre Ioan; llwybr rhwng safleoedd Prifysgol Morgannwg ym Mhontypridd a Threfforest; llwybr beicio a cherdded yng Nghwmafan a Choedwig Afan.

Ac fe fydd 'na lwybr lle oedd y trên stêm cyntaf, Trên Trevithick, ym Merthyr Tudful.

Dywedodd Cadeirydd y Gronfa Loteri Fawr, Syr Clive Booth, fod Sustrans wedi derbyn bron hanner y pleidleisiau yn y rhaglen gafodd ei darlledu ar ITV.

"Roedd 'na gefnogaeth gyhoeddus arbennig i'r cais yma.

"Mae cael bron hanner y pleidleisiau wrth i bedwar gystadlu'n dipyn o gamp.

"Fe fydd hyn yn effeithio ar bawb."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^