BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2007, 10:56 GMT
Prif Gwnstabl: Gwahardd rhag gyrru
Meredydd Hughes
Cafodd Meredydd Hughes ei ddiarddel rhag gyrru

Cafodd cyn-gadeirydd plismona ffyrdd Cymdeithas Prif Swyddogion Prydain ei wahardd rhag gyrru ar l pledio'n euog i gyhuddiad o oryrru.

Cafodd Meredydd Hughes, sy'n Brif Gwnstabl Sir De Efrog, ei ddal ar gamera yn gyrru 90 milltir yr awr mewn ardal 60 milltir yr awr ar yr A5 ger Y Waun ym mis Mai.

Ar l cael ei ddal fe wnaeth Hughes, 49 oed o Sheffield ymddiswyddo o'i rl yn y Gymdeithas.

Cafodd ei ddiarddel am 42 niwrnod a gorchymyn i dalu dirwy o 350.

Y gwaharddiad oedd yr un mwyaf oedd yn bosib i'r llys ei osod am rywun oedd yn gyrru 90 mya mewn arrdal 60 mya.

Cafodd ei ddal yn goryrru pan nad oedd o ar ddyletswydd.

Wnaeth Hughes ddim ymddangos o flaen ynadon Wrecsam ddydd Mercher ond plediodd ei gyfreithiwr ar ei ran.

Cameru llai amlwg

Fe wnaeth Heddlu De Sir Efrog gadarnhau ym mis Hydref bod Hughes - sy'n briod a chanddo un mab - ar wyliau teuluol pan dorrodd y gyfraith.

Fe wrthodon nhw wneud unrhyw sylw pellach ar l yr achos ddydd Mercher.

Cafodd ei ddal am 8.17am ar Fai 28.

Dywedodd ei gyfreithiwr, Huw Evans, bod Hughes wedi pledio'n euog a'i fod o wedi cydweithio'n llawn gyda'r heddlu.

Oherwydd y cyflymder uchel yr oedd yn ei wneud ac amser y digwyddiad, bod cosb o waharddiad o 42 niwrnod yn haeddiannol
Cadeirydd Ynadon Wrecsam, Brinley Hughes

"Mae Mr Hughes yn cofio ei fod yn dychwelyd o Ogledd Cymru ar l bod ar wyliau mynydda," meddai Mr Evans.

"Dydi o ddim yn ceisio gwneud esgus, mae'n cydnabod bod gan yr heddlu waith i'w wneud.

"Dydi o ddim yn eithriad ac mae o'n derbyn bod rhaid iddo gael ei gosbi ac mae'n cydnabod bod hwn yn fater difrol."

Yn ei rl efo'r gymdeithas fe wnaeth ddadlau o blaid cameru cyflymder "llai amlwg" fel ffordd o arafu traffic.

Swyddi

Clywodd y llys bod Hughes wedi cael pwyntiau ar ei drwydded yn y gorffennol, ond ei fod ei drwydded yn ln ar hyn o bryd.

Dywedodd cadeirydd yr ynadon, Brinley Hughes, eu bod wedi ystyried y canllawiau ac wedi derbyn cyngor.

"Felly, rydym wedi dod i'r casgliad, oherwydd y cyflymder uchel yr oedd yn ei wneud ac amser y digwyddiad, bod cosb o waharddiad o 42 niwrnod yn haeddiannol.

"Mae ple euog Mr Hughes wedi cael ei adlewyrchu yn y gosb ariannol."

Ymunodd Hughes, a ddaw'n wreiddiol o Gaerdydd, gyda Heddlu De Cymru yn 1979 ar l gadael y Brifysgol.

Yn 1999 cafodd ei ddyrchafu yn brif gwnstabl cynorthwyol Heddlu Manceinion cyn dychwelyd i Dde Sir Efrog fel dirprwy brif gwnstabl.

Mae o wedi bod yn ei swydd bresennol ers mis Medi 2004.HEFYD
Prif Gwnstabl: Rl yn dod i ben
31 Hyd 07 |  Newyddion
Prif Gwnstabl o flaen ei well
30 Hyd 07 |  Newyddion
Dileu 3,000 o ddirwyon gyrru
27 Ebr 07 |  Newyddion
Llai o gosbi am oryrru?
26 Ebr 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^