BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2007, 06:58 GMT
Pwll nofio Harlech i gau
Pwll nofio
Mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu cau'r pwll

Mae Cyngor Gwynedd wedi datgelu y bydd yn cau pwll nofio Harlech y flwyddyn nesa er mwyn arbed arian.

Cafodd y penderfyniad ei gyhoeddi mewn adroddiad ar ddatblygu hamdden a chwaraeon yn y sir.

Dywed y Cyngor bod y pwll "wedi cyrraedd diwedd ei oes" a'u bod wedi pryderu ers amser am "lefelau isel o ddefnydd".

Mae rhai sy'n defnyddio'r pwll wedi sefydlu ymgyrch i wrthwynebu'r penderfyniad.

Dywed Cyngor Gwynedd y bydd cyfleusterau chwaraeon - sy'n cynnwys 14 canolfan hamdden a chyflog 175 o staff - yn costio dros £3 miliwn y flwyddyn nesa.

Dywedodd y Cynghorydd Roy Owen mai sefyllfa ariannol ddifrifol y Cyngor a chyflwr gwael rhai o gyfleusterau'r sir sydd i gyfrif am y toriadau.

£160,000

"Mae llawer o'r cyfleusterau hyn yn hen ac yn cael eu defnyddio gan nifer cymharol fach."

Ychwanegodd y bydd y Cyngor yn "gweithio gyda'n partneriaid er mwyn dod o hyd i ffyrdd newydd creadigol o ddarparu cyfleoedd hamdden o'r radd flaenaf i bobl Gwynedd".

Mae'r Cyngor yn gobeithio y bydd cau'r pwll yn arbed £160,000 y flwyddyn.

Mae'r pwll nofio agosaf ym Mhorthmadog sy'n daith 10 milltir.

Dywedodd Richard Holland sy'n defnyddio'r pwll ei fod o'n siomedig iawn.

"Mae yna griw o bobl sy'n ceisio achub y pwll," meddai.

"Fe fyddwn ni'n gofyn am gymorth yr AC lleol a gwleidyddion eraill."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^