BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Tachwedd 2007, 16:52 GMT
Treth y cyngor: Codi'n sylweddol?
llythyr treth cyngor
Dyma'r setliad gwaethaf erioed yn ôl CLlLC
Fe allai treth y cyngor godi o 8%-10% y flwyddyn nesaf yn ôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).

Mae'r gymdeithas yn rhybuddio bod fod cyllideb ddrafft Llywodraeth y Cynulliad yn annigonol.

Mewn cyfarfod o bwyllgor cyllid y Cynulliad fe ddywedodd y Gymdeithas bod cynnydd pellach yn y dreth neu doriadau mewn gwasanaethau yn debygol.

Ond mae'r Dirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones wedi dweud na ddylai'r cynnydd mewn treth y cyngor fod yn "afresymol".

Derek Vaughan
Er mwyn cael digon o arian y flwyddyn nesaf fe fydd yn rhaid i gynghorau gynyddu treth y cyngor o 8-10%
Derek Vaughan, Arweinydd CLlLC

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddodd y Gweinidog Cyllid Andrew Davies mai dim ond cynnydd o 2.2% fydd yng nghyllideb ganolog llywodraeth leol, er bod yna arian ychwanegol ar gyfer rheoli gwastraff a dysgu blynyddoedd cynnar.

'Cynddeiriogi'

Dywedodd y cynghorydd Derek Vaughan Arweinydd CLlLC bod y setliad gan lywodraeth y Cynulliad wedi "cynddeiriogi" cynghorau.

"Y cynnydd o 2.2% yw'r setliad lleiaf yr ydym wedi ei weld erioed," meddai.

"Er mwyn cael digon o arian y flwyddyn nesaf fe fydd rhaid i gynghorau gynyddu treth y cyngor o 8-10%, rydym wedi clywed rhai awdurdodau lleol yn dweud hyn wrthym eisoes".

Disgwylir cyhoeddiad ddydd Mercher ar faint o arian y bydd cynghorau unigol yn ei gael.

Dywedodd Mr Vaughan bod rhai cynghorau yn disgwyl cynnydd o ddim ond 1%.

Codi bwganod

Fe rybuddiodd Steve Greenslade, Cynghorydd Ariannol CLlLC y bydd rhai ysgolion yng Nghymru yn wynebu dyfodol du iawn.

Fe ddywedwyd y gymdeithas wrth yr ACau eu bod nhw'n disgwyl i Bowys gael y setliad gwaethaf - o bosib tua 1%, gyda dau awdurdod lleol arall yn derbyn cynnydd o yn is na 1.5%.

Fe gyhuddodd AC Plaid Cymru Mohammad Asghar y Gymdeithas o godi bwganod ac fe alwodd ar gynghorau i ddechrau gwneud arbedion trwy wella effeithlonrwydd.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones fod gweinidogion yn derbyn bod hwn yn "setliad anodd" ond roedd yn disgwyl i gynghorau osod treth cyngor ar lefel "nad yw'n afresymol".


HEFYD
Cyllideb: Toriadau?
08 Tach 07 |  Newyddion
Cyllideb clymblaid o dan y lach
06 Tach 07 |  Newyddion
Cyllideb: Cynghorau yn anhapus
05 Tach 07 |  Newyddion
Y Gyllideb: Biliwn i Gymru
21 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^