BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Tachwedd 2007, 13:50 GMT

'Peidiwch gorfodi'r Gymraeg'
Rhodri Glyn Thomas
Mae Mr Thomas yn credu y gallai'r Gymraeg fod yn fanteisiol i fusnes

Mae dyn busnes amlwg yn rhybuddio Llywodraeth y Cynulliad i beidio gorfodi'r sector preifat i ddarparu gwasanaethau Cymraeg.

Wrth siarad rhaglen materion cyfoes BBC Cymru Taro 9, dywedodd Mervyn Davies, cadeirydd y Standard Chartered Bank a chyfarwyddwr gyda Tesco y byddai Deddf Iaith Newydd yn cael "effaith negyddol iawn".

Mae Gweinidog Treftadaeth Llywodraeth y Cynulliad Rhodri Glyn Thomas yn paratoi i wneud cais i Lywodraeth San Steffan am fwy o bwerau yn ymwneud 'r Gymraeg.

Dywedodd Mr Davies y byddai gorfodi busnesau i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg yn gamgymeriad.

"Mae'n rhaid i ni siarad... ac edrych i'r dyfodol, ond dwi ddim yn meddwl fod rhaid cael deddfwriaeth," meddai.

"Dwi'n gwybod bod Tesco am drin y Gymraeg o ddifri. A dwi'n meddwl bod y cwmnau da yn deall sensitifrwydd y peth.

"Fedrwch chi fod yn Gymro heb siarad Cymraeg. Wedyn, mae'n rhaid i ni fod yn ofalus.

"'Da ni ddim eisiau'r iaith i stopio cwmnau rhag dod i Gymru."

Manteisiol

Mae CBI Cymru a Ffederasiwn Busnesau Bach hefyd wedi mynegi gwrthwynebiad i fesurau newydd.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas fod y llywodraeth glymblaid wedi ymrwymo i ddiogelu'r iaith.

Mae e'n credu y gallai'r Gymraeg fod yn fanteisiol i fusnes.

"Dwi 'di gweithio ychydig ym myd busnes a dwi'n gwybod nad ydy busnes yn hoffi deddfwriaeth, " meddai.

"Dydi cwmnau ddim yn licio biwrocratiaeth am fod nhw'n credu fod e'n creu sefyllfa anffafriol.

"Ond beth mae cwmnau yn dweud wrtha i nawr yw eu bod nhw'n gweld yr iaith fel arf masnachol i roi mantais iddyn nhw yn y farchnad'."

Mae cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Hywel Griffiths yn gwrthod y galwadau ar ran y sector breifat i ddibynnu ar ewyllys da yn hytrach na deddfwriaeth.

"Y rheswm maen nhw'n hapus gyda'r statws quo yw sdim rhaid iddyn nhw neud unrhyw beth.

"Os i ni'n siarad am ddwyieithrwydd llwyr, nid arwyddion yn unig sydd angen mae angen gwneud mwy.'"

Taro 9 - Dydd Mawrth 8.25pm ar S4C.


HEFYD
Canolfan: 'Cuddio' adroddiad?
12 Hyd 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^