BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Tachwedd 2007, 09:56 GMT
Cerddorion: 'Colli 1.2m'
Adeilad Cwmni Sain
Cerddorion wedi colli miliynau yn l pennaeth cwmni Sain

Mae pobl sy'n cyfansoddi cerddoriaeth Gymraeg wedi colli 1.2 miliwn dros y misoedd diwetha, yn l Prif Weithredwr cwmni Sain, Dafydd Roberts.

Mae e a 150 o gyfansoddwyr a chyhoeddwyr eraill yn anhapus ynglŷn newidiadau i'r ffordd maen nhw'n cael eu talu pan fod eu caneuon yn cael eu darlledu.

Mae'r PRS (Performing Right Society), sy'n gyfrifol am y taliadau, yn dweud bod y newidiadau yn decach i bawb.

Bob tro mae cn yn cael ei chwarae ar Radio Cymru, a phan bod caneuon yn cael eu chwarae mewn clybiau nos neu siopai neu fwytai, mae cymdeithas y PRS yn cael ei thalu.

Y PRS wedyn sy'n gyfrifol am rannu'r arian ymhlith cyfansoddwyr a chyhoeddwyr y gerddoriaeth.

Ond ers mis Ebrill mae'r PRS wedi newid y ffordd mae hi'n talu.

Mae Radio Cymru'n cael ei thrin fel gorsaf unigol ac am nad yw hi'n chwarae'r un fath o gerddoriaeth a gorsafoedd eraill, does dim cymaint o arian yn dod oddi wrth y PRS i dalu perfformwyr.

'Dibynnu'

"Fedra'r diwydiant ddim derbyn hyn," meddai Mr Roberts.

"'Dan ni'n mynd yn l i lefel 1988, ond mae'r diwydiant wedi symud ymlaen ers hynny, mae pobl yn dibynnu ar yr arian ar l gadael swyddi er mwyn ennill bywoliaeth trwy gerddoriaeth Gymraeg."

Cryno ddisg
Y PRS sy'n talu'r artistiaid ar l i'r gerddoriaeth gael ei darlledu

Mae'r cynhyrchydd a'r cerddor Dyl Mei yn cydnabod bod hyn yn ergyd ond mae e hefyd yn teimlo y gallai'r sefyllfa fod yn hwb i gerddorion weithio'n galetach am eu harian.

Ond mae'r canwr a'r cyfansoddwr Geraint Griffiths yn dadlau nad yw cerddorion Cymraeg wedi cael eu haeddiant yn y gorffennol.

"Mae rhywbeth mawr o'i le," eglurodd.

"Mae tua'r un faint o bobl yn gwrando ar Radio Cymru a Radio 3, ond mae cerddorion yn cael eu talu, trwy'r PRS, 17 am bob munud ar Radio 3 a 89c am bob munud ar Radio Cymru."

Mae'r cerddorion yn pwysleisio mai dadl rhyngddyn nhw PRS yw hon ac nad oes ganddyn nhw gŵyn yn erbyn Radio Cymru.

Er hynny fe allai'r ffrae effeithio ar yr orsaf oherwydd pe byddai cyfansoddwyr yn gadael PRS mae'n bosibl y byddai'n rhaid i Radio Cymru drafod telerau pob artist yn unigol.

Mae'r PRS wedi dweud y byddan nhw'n cyflwyno newidiadau i daliadau yn raddol er mwyn lleihau'r effaith ar gerddorion ond yn mynnu bod y drefn newydd yn decach i'w holl aelodau.

Mae cynrychiolwyr cerddorion a chyhoeddwyr Cymraeg eisoes wedi bod yn trafod 'r PRS ac mae disgwyl i fwrdd y PRS drafod y sefyllfa ymhellach ymhen wythnos.
HEFYD
'Parch at Grav': Cn ar y brig
09 Tach 07 |  Newyddion
Gwyl gerddorol i Gaerdydd
09 Tach 07 |  Newyddion
Agor canolfan werin i Gymru
14 Meh 07 |  Newyddion
Siom: Diwedd ar Wlad y Gn?
20 Maw 07 |  Newyddion
Nodi cyfraniad arbennig Tich
19 Chwef 06 |  Newyddion
Bandiau'n cipio prif wobrau
21 Chwef 05 |  Newyddion
Dewis enillwyr RAP 2004
14 Ion 04 |  Newyddion
RAP: Dafydd Iwan yn derbyn anrhydedd
10 Chwef 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^