BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 8 Tachwedd 2007, 15:26 GMT

Dinbych: 'Bythefnos i wella'
Disgybl yn gweithio
Cafodd y cyngor ei feirniadu am safon yr addysg

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych tan Dachwedd 20 i wella safon addysg y sir neu wynebu ymyrraeth uniongyrchol Llywodraeth y Cynulliad.

Daeth y rhybudd oddi wrth Jane Hutt, Gweinidog Addysg Cymru, ar lawr y Senedd ddydd Mercher.

Mewn datganiad dywedodd fod Estyn, y corff arolygu addysg, yn astudio cynllun drafft y sir i geisio codi safon addysg.

Bu'n rhaid i'r sir baratoi'r cynllun gweithredu ar l adroddiadau beirniadol Estyn ac ymgynghorwyr allanol ym mis Medi.

Dywedodd Ms Hutt y dylai'r cyngor wybod am y dasg anodd o'u blaenau.

Mae'r cyngor newydd benodi arweinydd newydd, y Cynghorydd Hugh Evans.

Beio rheolwyr

Nododd adroddiad Cambridge Education - oedd wedi cael ei gomisiynu gan y cyngor - fod angen mwy o bwyslais ar addysg yn gyffredinol drwy'r sir.

Roedd yr adroddiadau'n dweud fod yr arweinyddiaeth yn wael; cyllido ysgolion yn isel a chanlyniadau disgyblion mewn arholiadau yn is na'r cyfartaledd.

Hugh Evans
Her newydd: Mr Evans

Beiodd adroddiad Estyn reolwyr addysg y sir a rhai cynghorwyr.

Ond roedd 'na agweddau cadarnhaol yn yr adroddiad, gan gynnwys y ffaith fod yr awdurdod yn cynnig addysg ddwyieithog gynhwysfawr i blant y sir.

Mewn cyfarfod arbennig ym mis Hydref fe dderbyniodd y cyngor fod angen "newid pellgyrhaeddol" i wella'r safonau.

Fe wnaeth Ian Miller, Prif Weithredwr y Cyngor, gymeradwyo'r cynllun oedd fod i gael ei gyflwyno i'r Llywodraeth ac Estyn erbyn Tachwedd 5.

"Dros yr wythnosau diwethaf mae gwaith caled wedi ei wneud i greu'r cynllun ac rydym wedi derbyn cefnogaeth gan dm o ymgynghorwyr Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru," meddai Mr Miller.

"Rydym yn credu bod y cynllun yn creu argraff dda o'r hyn fyddwn ni'n ei wneud dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf."
HEFYD
Arweinydd cyngor: Enwebu un
30 Hyd 07 |  Newyddion
Arweinydd: Pennu dyddiad
23 Hyd 07 |  Newyddion
Addysg yn flaenoriaeth i gyngor
17 Hyd 07 |  Newyddion
System addysg: 'Lle i wella'?
02 Hyd 07 |  Newyddion
Cyngor 'i wella safonau addysg'
19 Medi 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^