BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Tachwedd 2007, 13:04 GMT
Papur newydd: Colli swyddi
Western Mail
Mae disgwyl i'r cwmni gael cartre newydd yn 2008

Mae Media Wales - perchnogion y Western Mail, Wales on Sunday a phapurau wythnosol Celtic - wedi dweud y bydd diswyddiadau wrth i'r cwmni ailstrwythuro.

Fe fydd rhwng 10 a 17 o swyddi yn cael eu colli a dywedodd Undeb y Newyddiadurwyr eu bod yn "poeni'n fawr".

Dywedodd y cwmni eu bod am greu "ystafell newyddion aml-gyfryngol ddydd a nos" a chyfuno'r holl waith argraffu ac ar-lein.

Fe fydd rhai rheolwyr yn colli eu gwaith a'r cwmni'n chwilio am wirfoddolwyr i adael yr adran chwaraeon a ffotograffiaeth.

Wrth staff ddydd Mawrth dywedodd cyfarwyddwr golygyddol y cwmni a golygydd y Western Mail, Alan Edmunds, fod rhaid i'r cwmni ddatblygu fel y gallai wynebu "sialens olygyddol aml-gyfrwng fyd eang ar gyfer y darllenwyr a'n cwsmeriaid".

Effeithlon

Y nod, meddai, fyddai integreiddio'r Western Mail, y Wales on Sunday, papurau wythnosol Celtic a'r cylchgronau.

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'r ystafell newyddion newydd yn barod erbyn mis Mawrth ar gyfer y pencadlys newydd y drws nesa i'r safle presennol yng nghanol Caerdydd.

Alan Edmunds
Dywedodd Mr Edmunds y byddai 'na fwy o gydweithio

Roedd uwchreolwyr Trinity Mirror, prif gwmni Media Wales, yn cefnogi'r ailstrwythuro'n llwyr.

Er y byddai llai o weithwyr, meddai, fe fyddai'r ailstrwythuro'n fwy effeithlon.

"O dan y system newydd rydyn ni'n rhagweld y bydd angen tua 10 o bobl yn llai ond fe fydd y newid yn cynnig swyddi newydd cyffrous, yn enwedig rhai aml-gyfryngol," meddai.

Fe fydd Tim Gordon, golygydd Wales on Sunday, yn gyfrifol am y gwasanaeth ar-lein a Simon Farrington - cyn brif olygydd y cylchgronau a phapurau Celtic - yn dod yn olygydd datblygiad busnes.

Fydd neb yn llenwi ei hen swydd.

Ond fe fydd swydd cyn olygydd y South Wales Echo, Richard Williams, yn cael ei lenwi.

Fe fydd cyfnod ymgynghori am dri mis.

"Mae'r bygythiad o golli swydd - y trydydd tro mewn pum mlynedd - yn adlewyrchu lefelau elw sy'n annerbyniol o uchel," meddai tad y capel (cadeirydd cangen yr undeb) Martin Shipton.

"Rhaid i ni warchod hunaniaeth y cyhoeddiadau, sicrhau bod ein newyddiadura ni'n dilyn y polisi golygyddol ac nad yw'r ansawdd yn diflannu ohewrydd bod gan newyddiadurwyr ormod o dasgau."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^