BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Tachwedd 2007, 07:21 GMT
Addysg Dinbych: Ffordd ymlaen?
Disgybl yn gweithio
Cafodd y cyngor ei beirniadu am safon yr addysg

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyflwyno cynllun gweithredu drafft am sut y bydden nhw'n ceisio codi safon addysg y sir.

Fe fydd swyddogion Estyn, y corff arolygu addysg, yn cynnig adborth.

Prif weithredwr y cyngor baratodd y ddogfen ar l i arweinydd ac aelodau'r cabinet golli eu swyddi ar l beirniadaeth hallt.

Mae disgwyl ymateb Estyn o fewn pythefnos neu dair wythnos.

Os na fydd y cynlluniau yn dderbyniol fe fyddan nhw'n cael eu hanfon yn l i'r awdurdod lleol i'w haddasu.

Mae'r Gweinidog Addysg, Jane Hutt, wedi rhybuddio'r sir y gallai ymyrryd os na fydd safonau'n gwella.

Ym mis Medi fe gafodd yr awdurdod ei feirniadu mewn dau adroddiad, gan gynnwys un gan Estyn.

Beio rheolwyr

Nododd adroddiad Cambridge Education - oedd wedi cael ei gomisiynu gan y cyngor - fod angen rhoi mwy o bwyslais ar addysg yn gyffredinol drwy'r sir.

Roedd yr adroddiadau'n dweud fod yr arweinyddiaeth yn wael; cyllido ysgolion yn isel a chanlyniadau disgyblion mewn arholiadau yn is na'r cyfartaledd.

Rhiannon Hughes
Collodd Rhiannon Hughes bleidlais o ddiffyg hyder

Roedd adroddiad Estyn wedi beio rheolwyr addysg y sir a rhai cynghorwyr.

Ond roedd 'na agweddau cadarnhaol yn yr adroddiad, gan gynnwys y ffaith fod yr awdurdod yn cynnig addysg ddwyieithog gynhwysfawr i blant y sir.

Mewn cyfarfod arbennig ym mis Hydref fe dderbyniodd y cyngor fod angen "newid pellgyrhaeddol" i wella'r safonau.

Fe wnaeth Ian Miller, Prif Weithredwr y Cyngor, gymeradwyo'r cynllun oedd i fod i gael ei gyflwyno i'r Llywodraeth ac Estyn erbyn Tachwedd 5.

'Gwaith caled'

"Dros yr wythnosau diwethaf mae gwaith caled wedi ei wneud i greu'r cynllun ac rydym wedi derbyn cefnogaeth gan dm o ymgynghorwyr Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru," meddai Mr Miller.

"Rydym yn credu bod y cynllun yn creu argraff dda o'r hyn fyddwn ni'n ei wneud dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

"Yn y cynllun rydym wedi ymrwymo i wario o leia 700,000 ychwanegol y flwyddyn nesa ar addysg ac mae 'na gynigion eraill."

Dywedodd ei fod o a'r awdurdod yn derbyn y feirniadaeth a bod rhaid i'r berthynas rhwng y cyngor a'r ysgolion a'r athrawon newid.

"Rydym yn derbyn y gwendidau ac mae angen gwneud yn well ar gyfer plant a phobl ifanc y sir," ychwanegodd.

Ar l pleidlais o ddiffyg hyder fe gollodd y cyn arweinydd, Rhiannon Hughes, ei swydd.

Fe fydd cyfarfod arbennig ddydd Mawrth i ethol arweinydd newydd.
HEFYD
Arweinydd cyngor: Enwebu un
30 Hyd 07 |  Newyddion
Arweinydd: Pennu dyddiad
23 Hyd 07 |  Newyddion
Addysg yn flaenoriaeth i gyngor
17 Hyd 07 |  Newyddion
System addysg: 'Lle i wella'?
02 Hyd 07 |  Newyddion
Cyngor 'i wella safonau addysg'
19 Medi 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^