BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 3 Tachwedd 2007, 16:31 GMT
Cofeb i'r Armeniaid: Protest
Protestwyr yng Nghaerdydd
Roedd dros 150 o brotestwyr

Cafwyd protest wrth i gofeb gael ei dadorchuddio yng Nghaerdydd i'r rhai a gollodd eu bywydau yn hil-laddiad yr Armeniaid yn Nhwrci yn ystod cyfnod ymerodraeth Ottoman yn 1915.

Codwyd y gofeb yng ngerddi'r Deml Heddwch yng Nghaerdydd gan Gymdeithas Cymru-Armenia, a sefydlwyd ym 1998.

Yn ôl y protestwyr o gymuned Dwrcaidd Prydain, does yna ddim prawf o'r hil-laddiad ac mae codi'r gofeb yn weithred hiliol yn erbyn pobl o Dwrci sy'n byw yng Nghymru a thrwy'r byd.

Cafodd y gofeb ei chysegru mewn gwasanaeth a arweiniwyd gan Ei Ras yr Esgob Nathan Hoyhannisian, Llysgennad y Pab ac Archesgob Eglwys Apostolaidd Armenaidd Prydain Fawr.

Dadorchuddio'r gofeb
Dadorchuddio'r gofeb

Roedd Ei Ras David Yeoman, Esgob Cynorthwyol Llandaf, a'r Parchedig Stuart Windsor, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Undod Cristnogol Byd-eang, hefyd yn bresennol.

Siaradodd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ystod y seremoni.

Croes farmor

Dyma'r tro cyntaf yn y DU i ddarn o dir cyhoeddus gael ei roi ar gyfer cofeb Armenaidd a hon yw'r gofeb gyntaf a gomisiynwyd gan bobl nad ydynt o dras Armenaidd yn y DU.

Derbyniodd yr Arglwydd Elis-Thomas khatchkar, sef croes farmor, ar ran pobl Cymru. Dywedodd: "Mae hi'n anrhydedd fawr gennyf i dderbyn y khatchkar, ac i gyflwyno'r groes er cof am y bobl hynny o Armenia a gollodd eu bywydau yn yr hil-laddiad.

"Mae perthynas Cymru ag un o'r gwladwriaethau hynaf yn y byd, a'r Eglwys Gristnogol hynaf, yn bodoli ers canrifoedd ac mae'r ffaith fod yr arian ar gyfer y gofeb hardd hon wedi'i godi'n gyfan gwbl gan Armeniaid Cymru ac y bydd y gofeb yn cael lle neilltuedig yma yn y Deml Heddwch, yn adlewyrchu diddordeb byw y Cymry yn hanes Armenia."


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^