BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 3 Tachwedd 2007, 09:39 GMT
S4C: Y Chwarter Canrif Cyntaf
S4C
Mae'r sianel yn dathlu ei phenblwydd yn 25 oed

Mae cynhadledd yn cael ei chynnal i nodi 25 mlynedd ers sefydlu Sianel Pedwar Cymru.

Mae pobl flaenllaw o'r diwydiant yn ogystal ag academyddion o Gymru a thu hwnt wedi ymgynnull ar gyfer y gynhadledd ryngwladol yn Aberystwyth.

Ymhlith y siaradwyr mae Prif Weithredwr S4C a dau o'i rhagflaenwyr yn y swydd, ynghyd Phennaeth Rhaglenni Cymraeg BBC Cymru Keith Jones a Chyfarwyddwr Comisiynu S4C Rhian Gibson.

Mae Rhys Evans hefyd ymhlith y siaradwyr, awdur cofiant y diweddar Gwynfor Evans wnaeth fygwth ymprydio hyd farwolaeth yn 1980 oni bai bod y llywodraeth yn sefydlu sianel deledu Gymraeg.

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth a'r Llyfrgell Genedlaethol sydd wedi trefnu'r gynhadledd.

Yn ei hanerchiad i gynadleddwyr, mae Iona Jones, a benodwyd yn Brif Weithredwr S4C yn 2005, yn canolbwyntio ar yr heriau sy'n wynebu'r sianel mewn oes o ddarlledu digidol, aml-blatfform.

Testun ei rhagflaenwyr Huw Jones (Prif Weithredwr S4C 1994-2005) a Geraint Stanley Jones (Prif Weithredwr S4C 1986-1994) yw'r datblygiadau arwyddocaol yn ystod eu cyfnodau nhw wrth y llyw.

'Croniclo a chloriannu'

Dyddiau cynnar y sianel sydd o dan sylw cyfarwyddwr rhaglenni cyntaf S4C Euryn Ogwen Williams a fydd hefyd yn sn am rai o'r penderfyniadau allweddol a wnaed yn y misoedd yn arwain at y darllediad cyntaf ar 1 Tachwedd 1982.

Yno hefyd mae Gweinidog Treftadaeth Llywodraeth y Cynullliad, Rhodri Glyn Thomas AC.

"Mae'n fraint bod y gynhadledd yma wedi llwyddo i ddenu cynifer o bobl sydd wedi arwain datblygiad S4C dros y chwarter canrif diwethaf," meddai'r Athro Elan Closs Stephens o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, a fu'n gadeirydd Awdurdod S4C o 1998-2006.

"Bydd y gynhadledd hon yn gofnod o gyfnod pwysig yn hanes darlledu yng Nghymru. Ein nod yw croniclo a chloriannu chwarter canrif cyntaf Sianel Pedwar Cymru.

"Byddwn hefyd yn ystyried y dimensiwn rhyngwladol ac yn canolbwyntio ar themu penodol fel datblygiad y sector annibynnol, polisi ieithyddol a chyfleoedd digidol."


HEFYD
Rhaglenni Saesneg i S4C?
29 Hyd 07 |  Newyddion
S4C: Swyddfeydd yn y gogledd
19 Hyd 07 |  Newyddion
S4C yn cynnal 2,250 o swyddi
10 Hyd 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^