BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Tachwedd 2007, 16:01 GMT
Gwobor arbennig i Nigel
Nigel Owens
Nigel Owens: 'Yn codi proffeil pobol hoyw'
Roedd y dyfarnwr rygbi Nigel Owens mewn seremoni arbennig yn Llundain nos Iau.

Penderfynodd mudiad Stonewall taw fe oedd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn.

Mae'r wobor yn cydnabod unigolion sy'n codi proffeil pobol hoyw ym myd chwaraeon ac yn herio homoffobia.

Nigel, 36 oed o Bontyberem, Sir Gr, yw'r dyn cynta hoyw agored i fod yn ddyfarnwr rygbi ar lefel ucha'r gm.

Ym mis Hydref dyfarnodd am y tro cynta yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

'Sioc'

Yn 2005 dyfarnodd gm ryngwladol am y tro cynta.

Ar l y seremoni dywedodd Nigel, sy'n aelod o'r criw ar raglen Jonathan: "Roedd hyn yn anrhydedd, yn fraint ac yn sioc.

Ond bues i'n lwcus achos mae ffrindiau a'r teulu wedi bod yn gefnogol iawn
Nigel Owens, dyfarnwr

"O'n i ddim yn disgwyl hyn o gwbwl.

"A dweud y gwir, roedd hyn fel cael 'y newis i fod yn ddyfarnwr yng Nghwpan y Byd."

Dywedodd nad oedd ei rywioldeb wedi bod yn bwnc trafod.

"Mae rhai wedi tynnu 'ngho's i ... ond mae'r hiwmor wedi helpu fi i 'ddod mas' ..."

Pan oedd yn ifancach, meddai, roedd yn anodd iddo, ddweud ei fod yn hoyw am fod y gymdeithas yn Sir Gr yn "glos iawn".

"Ond bues i'n lwcus achos mae ffrindiau a'r teulu wedi bod yn gefnogol iawn."

'Dewr'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Peter Hain: "Dwi'n ei longyfarch yn wresog.

"Mae ei batrwm ymddwyn yn ddelfrydol ar gyfer pobol ifanc sy'n ymddiddori yn y campau ...

"Ac mae ei lwyddiant a'r parch mawr iddo'n golygu ei fod yn helpu trechu'r homoffobia sy weithau'n gysylltiedig byd y campau.

"Mae'n ddyn dewr ac wedi cyflawni llawer ym myd macho rygbi."

Roedd y seremoni yn Amgueddfa Fictoria ac Albert.
HEFYD
Mwy o droseddu yn erbyn hoywon
25 Meh 07 |  Newyddion
Cais Archesgob am oddefgarwch
08 Ebr 07 |  Newyddion
Cyfle i drafod bwlio homoffobig
21 Tach 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^