BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 28 Hydref 2007, 14:53 GMT
Hain: Dim brys ar gyfer refferendwm
Peter Hain
Peter Hain yn rhybuddio am beidio brysio i gynnal refferendwm

Rhybuddiodd Ysgrifennydd Cymru Peter Hain nad oes angen brysio i gynnal refferendwm ar fwy o bwerau i'r Cynulliad o fewn y bedair blynedd nesaf.

Ond mae hyn yn un o addewidion Llywodraeth y Cynulliad.

Dywedodd wrth BBC Cymru nad oedd yn credu bod angen neidio'n rhy gynnar i gynnal y bleidlais a doedd o ddim yn credu y byddai modd ennill y bleidlais gynnar.

Ychwanegodd y dylai'r drefn bresennol gael ei ddefnyddio am fwy o amser cyn "rhuthro i'r cam nesaf".

Mewn ymateb dywedodd Llywodraeth y Cynulliad ei bod wedi dweud y byddai refferendwm yn cael ei gynnal gan ddibynnu ar gefnogaeth gyhoeddus.

"Mae gan Peter Hain hawl i'w farn fel unrhyw un arall," meddai.

Llai o ASau

Daw ei sylwadau wrth i unig Aelod Seneddol annibynnol Cymru ddweud bod angen llai o ASau o Gymru yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mewn cyfweliad gyda The Politics Show dywedodd Dai Davies, AS Blaenau Gwent, y dylai'r nifer gael ei gwtogi i bron hanner yr aelodau presennol.

Dai Davies
Mae Dai Davies yn fodlon colli ei waith er mwyn cael llai o ASau

Gyda mwy o bwerau yn cael ei roi i'r Cynulliad Cenedlaethol, dywed Mr Davies y dylai nifer yr aelodau fod yn 22 yn hytrach na'r 40 presennol.

Mae Mr Davies am weld yr aelodau yn cyfateb i awdurdodau lleol Cymru.

"Wrth i waith mewn ffatr´oedd, yn y byd go iawn, gael ei golli mae'r ffatr´oedd yn adolygu'r nifer sy'n gweithio yno, ac fe ddylen ni weithredu yn yr un modd," meddai.

Ers Etholiad y Cynulliad yn 2007 mae gan y Cynulliad fwy o bwerau ar ˘l Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

AS Lloegr

"Dwi ddim am weld y Deyrnas Unedig yn cael ei rhannu," meddai Mr Davies wrth raglen BBC Cymru The Politics Show.

"Fe ddylem gael cynrychiolaeth o Gymru a'r Alban o hyd yn San Steffan ond fe ddylai'r ffigwr gael ei gwtogi."

Syr Malcolm Rifkind
Mae Syr Malcolm Rifkind am weld uwch bwyllgor Lloegr yn San Steffan

Yn y cyfamser mae'r Ceidwadwyr yn ystyried cynlluniau fydd yn golygu mai dim ond ASau etholaethau yn Lloegr fydd yn gallu deddfu ar faterion Saesnig.

Y bwriad ydi i ateb y newid yn y balans gwleidyddol ers datganoli yng Nghymru a'r Alban.

Cyn-weinidog Ceidwadol, Syr Malcolm Rifkind, sydd wedi llunio'r ddogfen drafod sy'n ystyried creu uwch bwyllgor i bleidleisio ar faterion fel addysg ac iechyd.

Dywedodd y Llywodraeth wrth bapur newydd yr Observer bod y cynlluniau yn "anweithredol".
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^