BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 26 Hydref 2007, 06:25 GMT 07:25 UK
Gwasg Gee: Cais am 11 o fflatiau
Adeilad Gwasg Gee
Fe wnaeth drws y wasg gau chwe blynedd yn l

Mae cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno i droi un o adeiladau diwydiannol hynafol Cymru yn 11 o fflatiau.

Fe gaeodd Gwasg Gee yn Ninbych yn 2001.

Mae 'na bryder yn lleol fod cyflwr yr adeilad wedi dirywio am ei fod wedi bod yn wag er blynyddoedd.

Cafodd ymddiriedolaeth ei sefydlu chwe blynedd yn l i geisio datblygu'r safle.

Y bwriad oedd codi arian, prynu'r adeilad a'i droi'n amgueddfa gan gofnodi hanes y diwydiant cyhoeddi a bywyd Thomas Gee.

Ond ofer fu'r ymgyrch hyd yma ac mae'r perchnogion yn deud nad oes dewis bellach ond edrych ar opsiynau eraill.

"Fe fyddai wedi bod yn adeilad hynod o addas ar gyfer amgueddfa argraffu cenedlaethol," meddai Dafydd Meurig un o'r cyfranddalwyr.

"Ond fel dangosodd astudiaeth rhyw flwyddyn neu ddwy yn l doedd y syniad ddim yn hyfyw.

"Mae'r adeilad yn dechrau dirywio ac mae angen gwneud rhywbeth efo'r adeilad gwag a does 'na ddim lot o ddewis mae gen i ofn."

Offer argraffdy

Ond dywedodd os oedd 'na gais yn cael ei gyflwyno y byddai'n cael ei ystyried, ond "mae'n debygol mai fflatiau fydd yno" ychwanegodd.

Mae'r cais cynllunio wedi siomi aelodau'r ymddiriedolaeth.

Rhifyn o'r Faner
Y Faner oedd un o gyhoeddiadau'r wasg

Mae'r ymddiriedolaeth wedi prynu hen offer yr argraffdy er mwyn eu harddangos mewn amgueddfa.

Yn l gor-wyres Thomas Gee, Dr Isoline Greenhalgh, fe fydd creu fflatiau yma yn "lladd y gobaith o sefydlu amgueddfa".

"Mae'r adeilad wedi cael ei restru gyda dwy seren sy'n dangos ei fod yn bwysig yn hanesyddol," meddai'r hanesydd lleol Bobi Owen.

"Mae 'na naws arbennig yno, yn dangos yn union fel yr oedd argraffdy yn y 19 Ganrif, ac fe fydd yn biti ofnadwy ei golli.

"Mae'r adeilad yn gwbl anaddas ar gyfer fflatiau - does 'na neb eisiau byw yna - does 'na ddim lle parcio yno."

Cau'r drws

Yn ei hanterth roedd Gwasg Gee yn un o weisg prysura Cymru.

Cafodd y wasg ei sefydlu gan Thomas Gee yn y 1830au.

Ymysg y cyhoeddiadau amlyca roedd Y Gwyddoniadur, Y Traethodydd a'r cylchgrawn wythnosol, Baner ac Amserau Cymru a newidiodd i'r Faner.

Ar l marwolaeth Thomas Gee fe arhosodd y busnes yn nwylo'r teulu tan 1914.

Blociau argraffu
Mae'r offer argraffu wedi eu diogelu

Wedyn bu'r wasg yn eiddo i nifer o berchnogion gan gynnwys y nofelydd Kate Roberts a'i gŵr Morris Williams.

Fe wnaethon nhw brynu'r busnes yn ystod y 1930au.

Ond ym mis Awst 2001 fe gaeodd drysa'r wasg am y tro ola.

Mae'r ymddiriedolaeth yn dweud eu bod yn parhau i weld a oes modd gwireddu eu breuddwyd ond mae'r amser yn brin.

Mae angen gwneud unrhyw sylw ar y cais cynllunio erbyn Tachwedd 1.
HEFYD
Ansicrwydd am ddyfodol gwasg
30 Ebr 05 |  Newyddion
Creu amgueddfa argraffu?
03 Hyd 04 |  Newyddion
Apl dodrefn i gartref awdures
01 Hyd 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^