BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 25 Hydref 2007, 18:29 GMT 19:29 UK
Gwynedd: 300 yn protestio
Rhieni yn protestio ddydd Iau
Rhieni yn protestio ddydd Iau

Roedd 300 yn protestio tu allan i swyddfeydd y cyngor wrth i Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc Gwynedd drafod cynllun dadleuol i gau hyd at 29 o ysgolion cynradd.

Mae'r pwyllgor wedi cefnogi'r cynigion "mewn egwyddor".

Cafodd y cynlluniau eu cyhoeddi ddydd Gwener.

Mae bwriad i greu wyth ysgol ardal ac uno ysgolion llai o dan un pennaeth i greu ysgolion ffederal.

Dywedodd y cyngor fod angen newidiadau oherwydd bod nifer y disgyblion yn gostwng a 2,400 o lefydd gwag yn ysgolion y sir.

Mae un rhiant, Julie Bowen o Lanystumdwy, wedi cyhuddo'r cyngor o "ladd ffordd o fyw".

Dywedodd John Allport, sy thri o blant yn Ysgol Borth-y-gest,: "Dwi eisiau i'r pwyllgor wybod cymaint ydi'n anfodlonrwydd gyda'r ffaith bod yr ysgol ar y rhestr gau."

"Rydan ni wedi dychryn ... gan fod 'na 80 o ddisgyblion yno.

"Lle maen nhw i gyd i fod i fynd?"

Os bydd y cyngor yn cymeradwyo'r cynlluniau, mae disgwyl i'r ysgol gau yn 2012.

Dywedodd fod yr ysgol wedi bod yno am 125 mlynedd ac nad oes 'na reswm am ei chau.

Ymddiswyddiad

Mae un o'r cynghorwyr wedi galw am ymddiswyddiad arweinydd y cyngor, Richard Parry Hughes.

Roedd tua 300 yn protestio
Roedd tua 300 yn protestio

Dywedodd Simon Glyn, cynghorydd Plaid Cymru yn Nhudweiliog, fod ei alwad oherwydd ei anfodlonrwydd ar y modd mae'r cyngor yn delio chau ysgolion cynradd.

Ymddiswyddodd y cynghorydd phortffolio addysg ar fwrdd y cyngor, Penri Jones, yn lle arwyddo'r ddogfen drafod.

Dywedodd nad oedd y cynlluniau ad-drefnu yn adlewyrchu teimladau'r bobl leol.

Ysgol arall o dan fygythiad yw hen ysgol y cyn-Brif Weinidog David Lloyd George yn Llanystumdwy.

Mae pump AS Democratiaid Rhyddfrydol wedi arwyddo cynnig yn Nhŷ'r Cyffredin yn cyfeirio at y bygythiad i Ysgol Llanystumdwy.
HEFYD
Galw ar arweinydd i ymddiswyddo
23 Hyd 07 |  Newyddion
Cau 29 ysgol: Rhieni 'i frwydro'
20 Hyd 07 |  Newyddion
Gwynedd: Rhestr cau
19 Hyd 07 |  Newyddion
Gwynedd: Bwriad i gau 29 ysgol
19 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^