BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Hydref 2007, 12:52 GMT 13:52 UK
Pwerau deddfu: Penodi cadeirydd
Syr Emyr Jones Parry
Mae Syr Emyr Jones Parry wedi treulio 34 mlynedd yn y Swyddfa Dramor

Mae'r Cymro oedd yn Llysgennad Prydain i'r Cenhedloedd Unedig wedi cael ei benodi'n gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan.

Hwn yw'r corff fydd yn paratoi ar gyfer refferendwm ar bwerau deddfu llawn i'r cynulliad.

Bydd Syr Emyr Jones-Parry, oedd yn Llysgennad o 2003 tan eleni, yn dechrau ei waith yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd ei fod wrth ei fodd a'i fod yn "edrych mlaen at ddechrau'r gwaith".

Y Prif Weindiog Rhodri Morgan a'r Dirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones gyhoeddodd hyn wrth nodi 100 diwrnod ers i'r Blaid Lafur a Plaid Cymru ffurfio clymblaid.

'Parchu'

Dywedodd Mr Morgan ei fod yn falch ei fod wedi cymryd y swydd.

"Rydyn ni'n ffodus iawn o gael gwasanaeth person dawnus iawn sy'n yn cael ei barchu gan wleidyddion a diplomyddion ar y lefel uchaf," meddai.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn "arwyddocaol" fod Cymro mor amlwg yn cymryd y swydd.

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y cynulliad Nick Bourne wedi dweud ei fod yn dymuno'n dda i Syr Emyr ond yn siomedig nad oedd y llywodraeth wedi trafod y penodiad 'r pleidiau eraill.

Bydd Syr Emyr yn ceisio hyrwyddo dealltwriaeth o'r refferendwm ond ni fydd yn rhan o'r ymgyrch Ie yn y pen draw.

Sir Emyr Jones Parry
Fe'i benodwyd yn ddiweddar yn Llywydd Prifysgol Cymru Aberystwyth

Pwyllgor o Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol fydd yn penderfynu aelodaeth a chylch gorchwyl y confensiwn.

Mae'r addewid i gynnal pleidlais ar bwerau deddfu ychwanegol cyn diwedd tymor pedair blynedd y cynulliad yn rhan allweddol o gytundeb Cymru'n Un rhwng Llafur a Plaid.

Bydd y confensiwn yn ystyried dyddiad y refferendwm.
HEFYD
'Y dyn sy'n parchu cyfrinachau'
16 Gorff 07 |  Newyddion
O Efrog Newydd i Aberystwyth
05 Gorff 07 |  Newyddion
Cymro yn ddyn y Cenhedloedd Unedig
23 Rhag 02 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^