BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 19 Hydref 2007, 18:38 GMT 19:38 UK
Menter Iaith newydd yn y de
Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-Pŵl
Mae mwyafrif disgyblion Ysgol Gyfun Gwynllyw yn dod o deuluoedd di-Gymraeg

Mae Menter Iaith newydd wedi cael ei sefydlu ar gyfer ardal Torfaen, sir Fynwy a Blaenau Gwent.

Cafwyd cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-Pŵl ddydd Gwener i ddathlu sefydlu'r fenter, ac i drafod y cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y rhan hon o'r de ddwyrain.

Wrth groesawu'r fenter, dywedodd dirprwy faer Torfaen, y cynghorydd Aneurin James, bod nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal ar gynnydd, a thynnodd sylw at lwyddiant yr ysgol uwchradd Gymraeg yn Nhorfaen, Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Cafodd drysau'r ysgol ei hagor gynta yn 1988, yr un flwyddyn ag yr ymwelodd yr Eisteddfod Genedlaethol Chasnewydd.

Mewn ardal yn y de ddwyrain sydd ar y ffin Lloegr, mae canran uchel o ddisgyblion yr ysgol yn dod o gartrefi di-Gymraeg.

'Chwarae teg'

Galwodd y cynghorydd Aneurin James ar Fwrdd yr Iaith a Llywodraeth y Cynulliad i roi "chwarae teg" i'r ardal wrth ddosbarthu arian i hyrwyddo'r iaith.

Yn y cyfarfod cyhoeddus, darllenodd ysgrifennydd y fenter, Steffan Webb, lythyr o gefnogaeth gan Weinidog Treftadaeth Llywodraeth y Cynulliad, Rhodri Glyn Thomas.

Mae nifer o Fentrau Iaith ledled Cymru yn cymryd rhan yn yr ymgyrch Cymraeg yn Gyntaf. Pwrpas yr ymgyrch yw i annog pobl yn yr ardaloedd hyn i ddefnyddio mwy o'u Cymraeg yn eu bywydau bob dydd.

Bydd yr ymgyrch yn targedu siaradwyr a dysgwyr Cymraeg er mwyn eu cael nhw i fentro defnyddio Cymraeg cyn Saesneg wrth ddechrau sgwrs.


HEFYD
Comisiwn: 'Iaith yn eilradd'?
19 Hyd 07 |  Newyddion
Ymchwil i roi hwb i'r Gymraeg?
26 Medi 07 |  Newyddion
Defnydd 'helaeth' o'r Gymraeg
03 Awst 07 |  Newyddion
Dysgu Cymraeg: Tiwtoriaid yn brin
17 Maw 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^