BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 19 Hydref 2007, 14:50 GMT 15:50 UK
Gwynedd: Rhestr cau
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd: 'Newidiadau'n angenrheidiol'

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi cynlluniau pellgyrhaeddol i ad-drefnu ysgolion cynradd.

Ar hyn o bryd mae 106 o ysgolion yn y sir. Mae bwriad i gau 29 ysgol, sefydlu wyth ysgol ardal a chreu ysgolion ffederal.

Mae bwriad i gau'r canlynol:

Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth;
Ysgol y Garreg, Llanfrothen;
Ysgol Croesor, Croesor;

Bydd ysgol ardal newydd ym Mhenrhyndeudraeth.

Mae bwriad i gau'r canlynol:

Ysgol Dolgellau, Dolgellau;

Fe fydd ysgol ardal newydd yn Nolgellau.

Mae bwriad i gau'r canlynol:


Ysgol y Clogau, Bontddu, Dolgellau;

Ysgol Manod, Blaenau Ffestiniog;
Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog;

Bydd ysgol ardal newydd ym Mlaenau Ffestiniog.

Mae bwriad i gau'r canlynol:

Ysgol Bryncrug;
Ysgol Llwyngwril;
Ysgol Llanegryn;
Ysgol Abergynolwyn;

Fe fydd ysgol ardal newydd o bosib ger Bryncrug.

Mae bwriad i gau'r canlynol:

Ysgol Aberdyfi;
Ysgol Llawrybetws;
Ysgol y Parc;
Ysgol Rhydyclafdy;
Ysgol Llidiardau;


Ysgol Nefyn;
Ysgol Morfa Nefyn;

Fe fydd ysgol ardal newydd yn aradal Nefyn.

Mae bwriad i gau'r canlynol:

Ysgol Abersoch;
Ysgol Borth-y-gest;

Ysgol Treferthyr, Cricieth;
Ysgol Llanystumdwy;

Fe fydd ysgol ardal newydd yn ardal Cricieth.

Dosbarth o blant
Gallai'r cynlluniau weddnewid addysg gynradd

Mae bwriad i gau'r canlynol:

Ysgol Baladeulyn, Nantlle;
Ysgol Bron-y-foel;

Ysgol Abercaseg;
Ysgol Penybryn;

Fe fydd ysgol ardal newydd ym Methesda.

Mae bwriad i gau'r canlynol:

Ysgol Bodfeurig;
Ysgol Tregarth;
Ysgol Rhiwlas;

Fe fydd ysgol ardal newydd yn Nhregarth.

Ysgolion Ardal ar Safleoedd Presennol

Ysgol Ardal Penybryn;

Ysgol Ardal Aberdaron;

Ysgol Tref Porthmadog.

Ysgolion Ffederal

Ysgol Dyffryn Ardudwy, Llanbedr, Talsarnau, Tanycastell;

Ysgol Brithdir, Llanfachreth, Ieuan Gwynedd, Dinas Mawddwy;

Ysgol Bro Cynfal, Edmwnd Prys, Bro Hedd Wyn, Tanygrisiau;

Ysgol Pennal, Dyffryn Dulas;

Ysgol Tref Bala, (Bro Tegid, Beuno Sant);

Ysgol Chwilog, Abererch, Llangybi, Bro Plenydd;

Ysgol Eifl, Llanaelhaearn, Pentre Uchaf;

Ysgol Edern, Tudweiliog, Pontygof;

Ysgol Sarn Bach, Llanbedrog, Foelgron;

Ysgol Gorlan, Garndolbenmaen, Beddgelert.

Ysgolion lle na fydd newid

Ysgol y Traeth;

Ysgol Cymerau;

Ysgol Bro Lleu;

Ysgol Bontnewydd;

Ysgol Waunfawr;

Ysgol Gelli;

Ysgol Hendre;

Ysgol Maesincla;

Ysgol Glancegin;

Ysgol y Garnedd;

Ysgol Felinheli;

Ysgol Llandygái;

Ysgol Hirael;

Ysgol y Faenol;

Ysgol Cae Top;

Ysgol Llanrug;

Ysgol Bethel;

Ysgol Dolbadarn;

Ysgol Llanllechid.
HEFYD
Gwynedd: Bwriad i gau 29 ysgol
19 Hyd 07 |  Newyddion
Addysg Gwynedd: Ysgolion i gau?
19 Hyd 07 |  Newyddion
Addysg Gwynedd: Ymddiswyddiad
15 Hyd 07 |  Newyddion
Cyfarfod: Diwedd disymwth
22 Maw 07 |  Newyddion
'Na' i gynllun ad-drefnu addysg
27 Hyd 06 |  Newyddion
Addysg: 'Poeni am ymgynghori'
08 Mai 06 |  Newyddion
Ysgolion bach: 'Angen ad-drefnu'
19 Medi 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^