BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 13 Hydref 2007, 09:14 GMT 10:14 UK
Y 'wyrth' o ailgodi eglwys
Eglwys Teilo Sant
Mae paentiadau ar y waliau yn dyddio o'r 16eg ganrif
Ugain mlynedd ar l cael ei dymchwel bydd eglwys hynafol Teilo Sant yn ailagor ei drysau fel atyniad diweddara Amgueddfa Sain Ffagan.

Bydd yr addoldy yn cael ei agor yn swyddogol ddydd Sul gan y Parchedicaf Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint.

Dechreuodd y gwaith o ddymchwel yr eglwys ganoloesol ym Mhontarddulais ym 1986.

Dywedodd Amgueddfa Cymru mae hwn oedd un o'u prosiectau mwyaf uchelgeisiol erioed.

Mae'r eglwys wedi ei hadnewyddu fel y byddai wedi edrych yn 1520, gan gynnwys nodweddion yr Eglwys Babyddol o'r Canol Oesoedd.

Dywedodd yr Amgueddfa y byddai aelodau'r cyhoedd yn gallu ymweld 'r eglwys o ddydd Llun ymlaen.

Eglwys Sant Teilo yn Chwefror 2002
Eglwys Sant Teilo yn Chwefror 2002

"Mae ailgodi'r adeilad wedi bod yn atyniad ynddo'i hun.

"Y rheswm yw bod ymwelwyr wedi cael cyfle i weld dulliau traddodiadol crefftwyr arbenigol yr Amgueddfa wrth ailadeiladu eglwys ganoloesol o waith maen am y tro cynta erioed ym Mhrydain. "

Yn l Gerallt Nash, yr Uwchguradur, mae'r gwaith wedi cynnwys adfer paentiadau ar y walydd sy'n dyddio o'r unfed ganrif ar bymtheg.

"Roedden ni'n ffodus iawn pan ddaeth y cynnig i gael yr adeilad oherwydd roedd yn llanw bwlch," meddai.

"Roedd gennym ni un lle addoli, Capel Penrhiw, ond doedd dim eglwys yn yr amgueddfa."

Seintiau cynnar

Cafodd yr eglwys ei chodi yn y drydedd ganrif ar ddeg ar safle cyn-Normanaidd.

Eglwys Sant Teilo
Eglwys Sant Teilo yn cael ei hail-adeiladu

Hon yw'r eglwys gynta o'i bath i'w symud i amgueddfa awyr agored ym Mhrydain.

Roedd Teilo yn un o seintiau cynnar Cymru ac, yn l traddodiad, cafodd ei eni tua 480 AD yn ne Sir Benfro.

Cafodd ei addysgu gan Paulinus yn Nhŷ Gwyn lle cyfarfu Dewi Sant.

Aeth y ddau ar bererindod i Gaersalem cyn dychwelyd i reoli Eglwys Llandaf a'r cylch.
HEFYD
Carreg milltir i eglwys hynafol
07 Maw 06 |  Newyddion
Penblwydd arbennig Capel Penrhiw
10 Rhag 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^