BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Hydref 2007, 13:22 GMT 14:22 UK
Bachgen mewn cyflwr difrifol
Ysbyty Glan Clwyd
Aed a Rhys Thomas i'r ysbyty ddydd Iau
Mae bachgen 15 oed yn anymwybodol mewn uned gofal dwys ar l i ddarn o gwm cnoi fynd yn sownd yn ei gorn gwynt.

Daeth rhieni Rhys Thomas o hyd iddo'n tagu yn ei ystafell wely yn Nhreffynnon, Sir y Fflint, chwe diwrnod yn l.

Aed 'r mab i'r ysbyty ar l iddo gael trawiad ar y galon.

Y gred yw mai diffyg ocsigen oedd y rheswm am y trawiad.

Dywedodd ei dad, Grahame Thomas, wrth bapur newydd y Daily Post, ei fod yn credu fod Rhys yn bwyta'r gwm cnoi wrth fynd i'r gwely.

Mae Rhys yn ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy.

Dywedodd Meurig Rees, prifathro'r ysgol, fod staff a disgyblion yn bryderus.

"Rydan ni'n meddwl am Rhys a'i deulu ac yn gobeithio y bydd ganddo'r nerth i oroesi hyn."

Dywedodd Mr Rees fod Rhys yn "fachgen poblogaidd, cyfeillgar a chwrtais."

"Rydan ni'n tro bod yn bositif a cheisio cynnig pob cefnogaeth"
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^