BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Hydref 2007, 12:12 GMT 13:12 UK
Cyngor yn cau ysgolion cynradd
Arwydd ymgyrchu
Mae pobl ardal Llanwddyn wedi bod yn ymgyrchu i gadw'r ysgol wledig ar agor
Mae bwrdd rheoli Cyngor Powys o blaid argymhellion i gau tair o ysgolion cynradd y sir o ddiwedd Awst 2008 ymlaen.

Yn l adroddiad swyddogion y sir, roedd angen cau'r ysgolion oherwydd bod llefydd gwag mewn ysgolion yn costio tua 4 miliwn y flwyddyn.

Y tair ysgol yw Ysgol Thomas Stevens ym Mhontneddfechan, Ysgol Hawau ger Llandrindod ac Ysgol Gynradd Llangurig.

Cytunodd cynghorwyr fod angen trafod yn fwy ddyfodol ysgolion Llanfihangel yng Ngwynfa ac Ysgol Efyrnwy yn Llanwddyn.

Bydd dyfodol Ysgol Gynradd Carno yn cael ei drafod yn 2008-9 wrth i'r cyngor drafod darpariaeth addysg yn ardaloedd Machynlleth a Llanidloes.

Fe fu ymgynghori am ddyfodol yr ysgolion ers mis Mehefin.

Yn llwyddiannus

Roedd y Cynghorydd David Jones, aelod y bwrdd chyfrifoldeb am ysgolion, wedi dweud bod yr ymgynghori'n llwyddiannus.

" ... dywedon ni y bydden ni'n gwrando'n astud ar bryderon a dyheadau ysgolion a'u cymunedau, ac rydyn wedi gwneud hynny."

Doedd gwneud dim ddim yn ddewis, meddai.

"Mae 27 y cant o leoedd mewn ysgolion yn wag ar gost o dros 4m y flwyddyn i drethdalwyr y cyngor ... (ac mae) angen gwario 100m ar atgyweirio a chynnal a chadw ...

Dywedodd fod yr argymhellion "i sicrhau bod ein holl blant yn cyrraedd eu potensial, fel bod ein hysgolion yn addas ar gyfer y dyfodol a fel bod adnoddau'r cyngor yn cael eu defnyddio'n effeithiol."

Roedd Cathy Bennett, cadeirydd ymgyrch Carno, wedi dweud ei bod hi'n croesawu'r penderfyniad am ddyfodol yr ysgol.

"Rydan ni wedi gweithio a brwydro'n galed, ac mae'n edrych fel petai hynny wedi dwyn ffrwyth."
HEFYD
'Gadewch lonydd i'r ysgol'
13 Gorff 07 |  Newyddion
Ysgol: 'Rhowch 4 blynedd i ni'
28 Meh 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^