BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Hydref 2007, 11:35 GMT 12:35 UK
Cyngor: Cau tair ysgol?
Arwydd ymgyrchu
Mae pobl ardal Llanwddyn wedi bod yn ymgyrchu i gadw'r ysgol wledig ar agor
Mae swyddogion Cyngor Powys yn argymell cau tair ysgol yn y sir o ddiwedd Awst 2008 ymlaen.

Y tair yw Ysgol Thomas Stevens yn Mhontneddfechan, Ysgol Hawau ger Llandrindod ac Ysgol Gynradd Llangurig.

Mae'r cyngor wedi dweud y dylid trafod yn fwy ddyfodol ysgolion Llanfihangel yng Ngwynfa ac Ysgol Efyrnwy yn Llanwddyn.

Dylid gohirio penderfyniad am ddyfodol Ysgol Gynradd Carno, medd y cyngor.

Fe fydd bwrdd y cyngor yn trafod yr argymhellion ddydd Mawrth yn Neuadd y Sir yn Llandrindod.

Mae'r ymgynghori wedi bod ers mis Mehefin.

Yn llwyddiannus

Dywedodd y Cynghorydd David Jones, aelod y bwrdd chyfrifoldeb am ysgolion, fod yr ymgynghori'n llwyddiannus.

" ... dywedon ni y bydden ni'n gwrando'n astud ar bryderon a dyheadau ysgolion a'u cymunedau, ac rydyn wedi gwneud hynny."

Doedd gwneud dim ddim yn ddewis, meddai.

"Mae 27 y cant o leoedd mewn ysgolion yn wag ar gost o dros 4m y flwyddyn i drethdalwyr y cyngor ... (ac mae) angen gwario 100m ar atgyweirio a chynnal a chadw ...

Dywedodd fod yr argymhellion "i sicrhau bod ein holl blant yn cyrraedd eu potensial, fel bod ein hysgolion yn addas ar gyfer y dyfodol a fel bod adnoddau'r cyngor yn cael eu defnyddio'n effeithiol."

Dywedodd Cathy Bennett, cadeirydd ymgyrch Carno, ei bod hi'n croesawu'r ynglŷn gohirio penderfyniad ar ddyfodol yr ysgol.

"Rydym wedi gweithio a brwydro'n galed, ac mae'n edrych fod hynny wedi dwyn ffrwyth."


HEFYD
'Gadewch lonydd i'r ysgol'
13 Gorff 07 |  Newyddion
Ysgol: 'Rhowch 4 blynedd i ni'
28 Meh 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^