BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Medi 2007, 06:50 GMT 07:50 UK
Ymchwil i roi hwb i'r Gymraeg?
Meri Huws,  Cadeirydd Bwrdd yr Iaith
Dywedodd Ms Huws bod y gynhadledd yn garreg filltir i waith cynllunio ieithyddol
Mae gwaith ymchwil am sefyllfa'r Gymraeg yn cael ei drafod mewn cynhadledd ddydd Mercher.

Nod y gynhadledd ddeuddydd yw edrych yn fanwl ar brosiectau ymchwil er mwyn helpu cynlluniau iaith yn y dyfodol.

Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith, a'r Gweinidog Treftadaeth, Rhodri Glyn Thomas sy'n agor y gynhadledd sy'n cael ei chynnal ar Ddiwrnod Ieithoedd Ewrop.

"Cyflwyno cyfoeth o wybodaeth a gosod polisi ar sail tystiolaeth" yw nod y gynhadledd, meddai Ms Huws, sy'n cael ei chynnal yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd.

Carreg filltir

Roedd y gynhadledd, meddai, yn garreg filltir i waith cynllunio ieithyddol yng Nghymru a thu hwnt.

"Bydd canlyniadau ymchwil yn rhoi argymhellion pendant i ni a bydd trafodaethau yn deillio o hynny yn golygu y gallwn ni ganolbwyntio ar ein cyfeiriad a'n gwaith", meddai Ms Huws.

Ymhlith y pynciau fydd yn cael ei drafod mae ymchwil ar faint o deuluoedd dwyieithog sy'n trosglwyddo'r iaith i'w plant.

Dywedodd Mr Thomas fod y gwaith ymchwil yn hollbwysig "fel bod gennym y wybodaeth a'r dystiolaeth angenrheidiol i gyflwyno polis´au addas".

Mae dau berson enwog ym myd cynllunio ieithyddol yn annerch y gynhadledd, yr Athro Joseph Lo Bianco o Brifysgol Melbourne a Guy Dumas, Is-weinidog Ô chyfrifoldeb am weithredu polisi iaith yn Llywodraeth Quebec.
HEFYD
Ieithoedd bach: Cynllun arloesol
17 Medi 07 |  Newyddion
Defnydd 'helaeth' o'r Gymraeg
03 Awst 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^