BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Medi 2007, 15:28 GMT 16:28 UK
ASE: 'Dim angen pellhau'
Eluned Morgan ASE
Erfyniodd Eluned Morgan ar y blaid i edrych y tu hwnt i'w phleidlais graidd
Mae ASE Llafur wedi beirniadu strategaeth y blaid yng Nghymru o ymbellhau oddi wrth y blaid yn Lloegr.

Yn ôl Eluned Morgan, mae canlyniadau Etholiad y Cynulliad eleni yn profi fod y strategaeth wedi methu - a bod rhaid i'r blaid edrych y tu hwnt i'w chefnogwyr craidd.

Roedd hi'n annerch cyfarfod yn y gynhadledd Lafur yn Bournemouth, tra oedd y Prif Weinidog Rhodri Morgan, pensaer y polisi "dŵr clir coch," wrth ei hymyl.

Dywedodd hi fod Etholiad y Cynulliad wedi dangos na fyddai'n ddigon i ennill seddi ymylol a bod angen apelio at y tir canol.

Ond dywedodd Mr Morgan fod Llafur wedi colli pleidleisiau o'r blaen ac wedi ad-ennill tir.

Mae'r syniad o ail-feddwl y strategaeth wedi cael ei awgrymu mewn adroddiad mewnol gafodd ei gyflwyno i bwyllgor gwaith Cymreig y blaid.

Dywedodd Ms Morgan fod angen i'r blaid ystyried tri phwynt wedi canlyniad Etholiad y Cynulliad oedd yn golygu 26 sedd i Lafur allan o 60.

'Newid'

Roedd rhaid, meddai, astudio'r cynnydd ym mhleidlais y Ceidwadwyr, y gostyngiad ym mhleidlais Llafur mewn ardaloedd cefn gwlad a Chymraeg, a'r cynnydd yn y bleidlais i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Rhodri Morgan
Dywedodd Mr Morgan bod Llafur wedi ad-ennill cefnogaeth yn y gorffennol

"Rhaid inni newid ein neges ni, sut yr ydyn ni'n cyfathrebu a chyda phwy yr ydyn ni'n cyfathrebu.

"Nid yw'n ddigon i feddwl am y bleidlais graidd yn unig."

Dywedodd Nick Bourne, arweinydd y Ceidwadwyr yn y cynulliad, fod sylwadau Ms Morgan, yn "arwydd glir fod prosiect 'dŵr clir coch' Rhodri Morgan yn farw".

Yn y gynhadledd galwodd y cyn brif weinidog Alun Michael am godi nifer yr Aelodau Cynulliad i 80 - dau ymhob etholaeth heb unrhyw aelodau yn cael eu hethol drwy restr ranbarthol.
HEFYD
Arwyddo cytundeb clymblaid
18 Medi 07 |  Newyddion
Hain: Plaid 'yn elyn o hyd'
16 Medi 07 |  Newyddion
Llafur yn pleidleisio 'Ie'
06 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^