BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 23 Medi 2007, 09:15 GMT 10:15 UK
4,000 i Manon
Manon Wyn Williams, enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2007
Manon Wyn Williams enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2007

Manon Wyn Williams o Rosmeirch, Ynys Mn, sydd wedi ennill cystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2007.

Cafodd y gystadleuaeth ei chynnal yn Neuadd Pontyberem, Sir Gaerfyrddin, nos Sadwrn.

Roedd yr wyth cystadleuydd wedi dod i'r brig ym mhrif gystadlaethau Eisteddfod yr Urdd yn Sir Gr eleni.

Mae Manon wedi ennill gwobr o 4,000.

Roedd hi wedi ennill cystadleuaeth y perfformiad theatrig yn yr Eisteddfod ym mis Mai ac ennnill Medal Ddrama'r Eisteddfod.

Ar hyn o bryd mae'n astudio Cymraeg, Cyfryngau a Ffilm ym Mhrifysgol Bangor.

"Wnes i erioed feddwl y byddai fy enw i'n cael ei gyhoeddi o'r llwyfan heno," meddai Manon nos Sadwrn.

'Gwaith caled'

"Dwi wedi bod yn paratoi ers misoedd at hyn ond mae wedi bod yn werth yr holl waith caled.

"Roedd hi'n noson wych ac roedd yr holl gystadleuwyr eraill yn grt.

"Dwi'n meddwl y bydden ni fel criw wedi bod yn falch dros ein gilydd, pa bynnag un fyddai wedi ennill.

Saith o'r wyth cystadleuydd (O chwith i dde) Glesni Fflur Evans; Alec Thomas, Manon Wyn Williams, Eirlys Myfanwy Davies, Elin Mair Jones, Bethan Williams-Jones ac Elliw Mai
Cafodd dosbarthiadau meistri eu cynnal efo'r cystadleuwyr

"Y cam nesaf i fi ydi gorffen fy ngradd cyn cychwyn ar fy ngyrfa fel actores."

Dywedodd Aled Sin, Cyfarwyddwr Eisteddfod a'r Celfyddydau, Urdd Gobaith Cymru, fod y noson yn wefreiddiol.

"Roedd hi'n gystadleuaeth o safon uchel ac fe ddaeth Manon i'r brig gyda chanmoliaeth frwd gan y beirniaid.

"Mae'n dangos bod yr Urdd yn ymroi i ddatblygu talentau pobl ifanc Cymru a rhoi cyfle gwerthfawr i'r enillydd osod seiliau yn ei faes.

"Hoffwn i ddiolch o galon i Bryn Terfel am ei ddiddordeb cyson a'i gefnogaeth ddiflino yng ngwaith yr Eisteddfod a'r Urdd."

Y cystadleuwyr eraill oedd:

  • Elin Mair Jones o Gaernarfon, enillydd y Llefaru Unigol
  • Glesni Fflur Evans o'r Bala, enillydd yr Unawd allan o Sioe Gerdd
  • Alec Thomas o Ben-y-bont ar Ogwr, enillydd yr Unawd Offerynnol
  • Llio Eleri Evans o Lanfairpwll, enillydd yr Unawd
  • Eirlys Myfanwy Davies o Drimsaran, enillydd yr Unawd Alaw Werin
  • Elliw Mai o Fangor, enillydd yr Unawd Cerdd Dant
  • Bethan Williams-Jones o Gasnewydd, enillydd y Ddawns Unigol

Beirniaid yr ysgoloriaeth oedd y llefarwraig Sian Teifi; y canwr clasurol Gareth Rhys Davies; Eirlys Philips y ddawnswraig; y delynores Gwennan Gibbard; Eirian Owen y cerddor a Cefin Roberts y cyfarwyddwr theatr.
HEFYD
Lluniau: Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2007
22 Medi 07 |  photo galleries
Wyth yn cystadlu am ysgoloriaeth
04 Meh 07 |  Newyddion
Y Fedal Ddrama i Manon
30 Mai 07 |  Newyddion
Rhys yn ennill gwobr Terfel
10 Medi 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^