BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Medi 2007, 11:00 GMT 12:00 UK
Ffordd osgoi'r M4 erbyn 2013?
Cylchfan Coldra ar y M4
Byddai'r ffordd newydd yn osgoi un o rannau prysura'r M4

Fe allai ffordd newydd i leihau tagfeydd ar draffordd yr M4 yn ardal Casnewydd fod ar agor erbyn 2013.

Pe bai Llywodraeth y Cynulliad yn penderfynu bwrw mlaen 'r cynllun mae disgwyl ymchwiliad cyhoeddus yn 2009.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Ieuan Wyn Jones, y byddai ei adran yn pwyso a mesur y dadleuon o blaid ac yn erbyn y cynllun erbyn diwedd y flwyddyn.

Cyfeiriodd Mr Jones at ddwy ddamwain ddiweddar yn ardal Casnewydd oedd wedi achosi tagfeydd ar hyd yr M4.

Mae grwpiau amgylcheddol wedi dweud y byddant yn gwrthwynebu ffordd newydd.

Ymchwiliad cyhoeddus

Bob dydd mae dros 100,000 o gerbydau yn teithio ar hyd yr M4 yn ardal Casnewydd .

Mae son wedi bod am agor ffordd newydd ers 15 mlynedd.

Pe bai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo ar l ymchwiliad cyhoeddus byddai disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2010.

Byddai'r ffordd 14 milltir o hyd yn mynd o Fagwyr yn Sir Fynwy i Castleton sydd rhwng Casnewydd a Chaerdydd.

Pryder grwpiau amgylcheddol yw y byddai'n teithio ar hyd gwastadeddau Gwent, ardal sy'n nodedig am ei fywyd gwyllt .

Dywedodd Neil Crumpton, o Gyfeillion y Ddaear Cymru, y byddai'r mudiad yn gwrthwynebu'r cynllun hyd yn oed pe na bai yn mynd trwy ardal mor sensitif.

"Dydi e ddim yn esiampl dda i'w gosod yn rhyngwladol yn nhermau amddiffyn yr hinsawdd nac yn nhermau cadwriaethol."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^