BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 18 Medi 2007, 12:30 GMT 13:30 UK
Technoleg: Defnydd diogel?
Band-eang diwifr (llun llyfrgell)
Mae technoleg wi-fi yn defnyddio meicro donfeddau
Mae cyngor wedi galw am fwy o ganllawiau oherwydd y defnydd o fandeang diwifr mewn ysgolion.

Wi-fi yw'r dechnoleg ddiweddara o gysylltu'r cyfrifiadur 'r we heb ddefnyddio gwifrau ond mae rhai'n amau a ddylai hi gael ei defnyddio mewn ysgolion.

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r cynta yng Nghymru i alw am ganllawiau ar gyfer ysgolion.

Mae rhai gwyddonwyr a rhieni yn amau pa mor ddiogel yw'r system ddiwifr am ei bod yn gollwng ymbelydredd, medden nhw, fel mastiau ffn.

Penderfynodd y cyngor sir ofyn i fudiadau eu helpu i lunio canllawiau ar sut i ddefnyddio'r dechnoleg mewn ysgolion.

Dim tystiolaeth

Yn l yr Asiantaeth Diogelu Iechyd, does dim tystiolaeth i awgrymu bod y dechnoleg yn effeithio ar iechyd.

Ond dywedodd llefarydd y byddai cynnal arolwg pellach yn synhwyrol.

Mae Ysgol Gyfun Pantycelyn yn Llanymddyfri wedi ymateb i bryderon rieni a pheidio defnyddio'r dechnoleg.

Y gynathrawes Judith Davies, sydd merch yn yr ysgol, sy wedi bod yn ymgyrchu o blaid cyfyngu ar y defnydd o wi-fi.

"Roeddwn wedi gobeithio y byddai moratoriwm ond rwy'n falch y bydd cd ymddygiad."

Dywedodd aelod gweithredol dros addysg y sir Ieuan Jones: "Fe fyddwn ni'n cadw llygaid barcud ar y sefyllfa.

"Gallai peryglon cysylltiadau wi-fi fod yn debyg i'r defnydd o ffonau symudol."
HEFYD
Iaith yn lledu ym myd technoleg
15 Meh 07 |  Newyddion
Bwlio ar y we: Arestio dau
24 Chwef 07 |  Newyddion
Bwrdd Iaith yn cefnogi dotCYM
03 Rhag 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^